A magyar nyelv

ŐSNYELV Kiss Dénes A Biblia szerint kezdetben “Az egész Földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai” (Ter 11.1). Ez a nyelv az ősidők ködéből előtűnve harminc-harmincötezer évvel ezelőtt már bizonyíthatóan jelen van a fölgolyón, és ez a nyelv a Kárpát-medence nyelve is egyúttal, melynek egyenes ági leszármazottja a mai magyar nyelv. Ezzel […] Olvasson tovább →

Titkok és összefüggések

Amit minden magyarnak ismerni kell. A Magyarság története meghamisításának kizárólag egy célja volt – jelentette ki egy német történész csoport: Megszerezni, és elvenni a Magyaroktól a Kárpát medencét !!!!??? Magyarország a földi paradicsom! A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átut Olvasson tovább →

Az eskü

Az eskü első szakasza így hangzott: Hogy ameddig csak az ő életük, sőt az utódaiké is tart, mindig Álmos vezér ivadékából lesz a vezérük. Az eskü második szakasza így hangzott: Hogy ami jószágot csak fáradalmaik árán szerezhetnek, mindegyiküknek része legyen abban. Az eskü harmadik szakasza így hangzott: Hogy azok a fejedelmi személyek, akik a tulajdon […] Olvasson tovább →

Wass Albert. “Idézzetek”

Eddig lobogtam, küzdtem, vágytam, égtem: utolsó végváramba visszatértem, s dárdák elől páncéltalan magam egy láthatatlan körrel kerítem. Megálljatok! Ezen túl Én vagyok, és a Hitem! ———————— Felemás dolgok nincsenek ezen a világon, csak egész dolgok. S ha az ember akar valamit, akkor egészen kell akarja. A tudományok szent mágus-talárja bűvészek olcsó k Olvasson tovább →

Ott kell keresni a magyarokat, ahonnan származnak!!!

Egész őstörténetünket 1821-ben találták ki. Kutatásaim során megtaláltam a bécsi kancelláriának azt a leiratát, amelyben fölkérik az osztrák történészeket, hogy a rebellis magyaroknak egy olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem büszkék. És akkor kitalálták azt a bohócságot (ma már annak vesszük, ma már elmúlt az ideje), hogy őseink valahol az Ob folyó alsó fol Olvasson tovább →

ARVISURA

AVAGY A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE. 1.   Az ARVISÚRÁK összegyűjtésével egy sajátos “mesemondó”; Paál Zoltán páratlan regevilágát szeretnénk a magyar néprajzkutatás számára megőrizni. Miközben ezt a “regevilágot” tanulmányozod az az érzésed támad, hogy a másik történelem a mese, és ez az igazság. Másfél évezred hosszú idő, de a népek emlékeznek, és hiá Olvasson tovább →

Arvisura 2.-10.

2. Arvisura Kerka rovósámán Kr.e. 4020-4002 20-38. medvetoros év. MELEGFORRÁSOK NYOMÁBAN Az ordoszi sámánképzést Úr városa is segítette azzal, hogy Batournak társául adták Gúla pateszit, egy ifjúsági kispapot. Gúla 12 évig másolta 5 példányban az arról szóló feljegyzéseket, hogy milyen meleg-vízforrások tájáról kerültek a csónakon menekülők Ataiszba. Ebből Ord Olvasson tovább →

Ezekiel könyve

  Ezekiel könyve   Ez 1Ez 1.1A 30. esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödik napján, amikor a száműzöttek között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomás tanúja voltam.Ez 1.2A hónap ötödik napján – Jojachin király száműzetésének 5. esztendejében –Ez 1.3az Úr szózatot intézett Ezekiel paphoz, Buzi fiához a káldeusok földjé Olvasson tovább →

A MAGYAR JÉZUS

BÍRÓ LAJOS: A MAGYAR JÉZUS, ÉS IZRAEL “ELVESZETT” TÖRZSEI Könyvemet kizárólag  jóakaratú és szellemi embereknek ajánlom, mert Jézus megmondta: “Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak, és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé”. BEVEZETÉSA MEGTALÁLT MAGYAR ŐSHAZAI. SZEM ÉS MAGII. A FEKETE MAGYAROK EREDETEIII. ÓKORI FEKETE MAGYAR ORSZÁGOKA) KEVE /HUME/B) MUZRI Olvasson tovább →

„Az isteneket a verejtékemből alkottam, az embereket szemem könnyeiből. Világítok és látnak engem minden nappalon a Mindenség Uraként…”[1]   Ré a Napisten összes megjelenési formájának lényege; áthatja a világ három tartományát, az eget, a földet és a túlvilágot. A 4. dinasztia idején szoros kapcsolatba került a királysággal, majd az 5 dinasztia uralkodói álla Olvasson tovább →

Népek, nyelvek és hitek családfája

Valláskárosodás Az egyes nemzetek eredetéről már számos könyv látott napvilágot, és valószínűleg még sok meg fog jelenni a jövőben is, ami azt mutatja, hogy az eredetkutatás nem egy lezárt dolog, újabb információk bukkanhatnak fel egy nép múltjából, melyek átrajzolhatják az addigi képet. Kevesen tudják azonban, hogy a Biblia is sok érdekes állítást fogalmaz meg a Olvasson tovább →

FEHÉRVÁR MIÉRT FEHÉR VÁR?

Varga Csaba I. PÁR SZÓ A NYOMRA VEZETŐ RÉGI MAGÁNHANGZÓ KETTŐZÉSRŐL   Távoli eleink szerették díszíteni a szavakat a magánhangzók kettő­zésével. Ez az ősi szokás ma is sok helyen megtalálható, pl. a kóró­gyia­knál egészen általános : jou jó, keáontáol kántál, keáojha kály­ha, száojáora szájára. E kiejtési mód beláthatatlan régiségét jól igazolja, Olvasson tovább →