A királyi hunok neve

A hazai nyelvészek és történészek nem tudnak megnyugtató választ adni arra, vajon az Árpád-ház uralkodói címe, a király honnan eredhet.

A hazai nyelvészek és történészek nem tudnak megnyugtató választ adni arra, vajon az Árpád-ház uralkodói címe, a király honnan eredhet.

Szófejtések furcsaágai

Attila királyA hivatalos akadémiai álláspont szerint Nagy Károly frank nevét vették alapul a kelet-európai szláb népek, amikor vezetőiket elnevezték és onnan eredehet a magyar király szó is. Miután Nincs arra adat, hogy a magyarok és a frankok között lett volna közvetlen kapcsolat, a finnugristák úgy hidalták át a problémát, hogy mi, magyarok legmagasabb uralkodói címünket nem közvetlenül a frankoktól, hanem a pannóniai „szlávoktól” tanultuk meg, a 9-10. század folyamán. Ez a megfejtés azonban ponton is vérzik. Egyrészt nincs arra semmilyen dokumentum, hogy Nagy Károly keresztnevéből valaha is képeztek volna méltóságnevet, hiszen még a frankok sem használták erre a célra. A 800-ban a római pápától koronát elnyerő egykori major domus csemete az imperátor címet vette fel és nem saját nevéből alakított ki méltóságnevet.

Szlávok vagy avarok?

A szláv eredettel kapcsolatban is felmerülnek kételyek. Miért képeztek volna a frank birodalommal csak érintőlegesen találkozott balkáni törzsek Nagy Károly nevéből új méltódgánevet maguknak, amikor a Balkánon élő, többségében szarmata és avar-utódok számára volt már egy jól bevált név, a zsupán? Még az sem biztos, hogy a Kárpát-medence pannóniai részén valóban szlávok telepedtek volna meg, a források által emlegetett szklavinok lehettek szkíta és szarmata törzsek is. A király szavunk egyik változata, a kral éppen a horvátoknál jelenik meg legelőször a 8. század folyamán, ők pedig sohasem voltak részei a frankoknak, tehát kizárt a szó nyugati eredeztetése. A másik fontos kérdés, hogy Nagy Károly nevéből képzett uralkodói cím hogyan került volna a kelet-európai síkságra, mikor oda sohasem ért el a frankoknak a hatása. Ott évezredeken át csak sztyeppei népek uralkodtak.

Töredékes adatok

Nagyon nehéz korai adatokkal szolgálni a király szóval kapcsolatban. A szkítákkal foglalkozó antik források tudnak ugyan „királyi” nemzetségről, de sajnos ezt a fontos szót nem szkíta, hanem görög nyelven jegyezték fel (baszileusz). Később éppen a volt szkíta területeken feltűnő népek, a mai ukránok és oroszok korolnak hívják a cárnál alacsonyabb rangú uralkodót, a balkáni térségben, a szkíták és hunok elszlávosodott utódainál, a horvátok és a bolgárok král alakban van jelen. Egyedül a középkori krími tatárok uralkodói dinasztiája őrzött meg egy ősi alakot, ők Girajnak vagy Girejnek nevezték uralkodóik nemzetségét. A magyarok már azelőtt használták a király szót, mielőtt Árpádék a Kárpát-medencébe érkeztek volna. Metód püspök, az ortodox hit jeles missziónáriusa 882 körül az Al-Dunánál meglátogatja a magyarokat és a szent életű embert a király fogadja. A 10. században, jóval Szent István trónra lépése előtt is megjelenik a király szó a külföldi forrásokban, sajnos, nem eredeti alakban, hanem latin fordításban (rex). I. Ottó már Taksonyt, vagyis Szent István nagyapját is rexnek emlegeti, majd Nagy Ottó is így nevezte Gézát 972-ben.

Hun eredet?

Ucsiraltu, a Belső-Mongol Egyetem nyelvésze a nemrégen lezajlott kovásznai konferencián a hun királyi nemzetségről tartott előadást. A korabeli kínai forrásokban, így például a Han-dinasztia történetében szereplő Kia Luan-ti nemzetségnév egykori olvasata kiaria(n) lehetett, a későbbi Csou-su krónika pedig kerej-kirejnek emlegeti a hunok legkiválóbb nemzetségét. A mongol nyelvész a mongol birodalom előtti ősi törzsszövetségnek, a kereiteknek a nevét ebben vélte felfedezni. Miután Ucsiraltu a konferencián meghallotta azt, hogy a hun-utód magyaroknál is létezik a király szó, azt i beleillesztette megfejtései közé. Szerinte az Európába érkező hunok már nem nemzetségnévként, hanem méltóságnévként használták a királyt. A keleti, hun eredet mellett szól az, hogy a király, korol és král alakok,avagy a király változatai csak azokon a térségekben találhatók meg, amelyet egykoron a hunok és hun-rokon népek birtokoltak.

OB

Article source: http://barikad.hu/a_kiralyi_hunok_neve-20120427