Suta

Őz suta

Őz suta

Állat, a női ivarú Őz.

Az őz megnevezése

A női ivarú Őz suta. A hím: Őz bak.
Suta más tájszólással lehet egyéb kérődző, a szarvasmarha, tehén,a kecske nőivarú egyede.

Példa: Amikor megláttuk az őzeket, a suták jobbra a bakok egyenesen futottak.

 

Kolumbán Sándor szófejtése:

SUTA – Balkezes[A MÉKSZ szerint: szláv]

A fogyatékos jelenségek egyik megjelenítője az S hang (sánta, süket, selyp stb.). Ilyen a szarv nélküli kérődző: őzSUTA, SUTA ökör stb.

A balkezességet, ballábasságot is SUTAságnak tudták be.

SU az al szintet, a TA a TApogatózó, TÉTOva jelenséget viszi a szóba.

SUTA az S.T – T.S gyök bővítménye: SuT – TuS. A valóban SUTASETE ESETlenségévelTUSAkodik.

Más kifejezések is tartalmazzák.

SÉTA nem céltudatos járás, a SÁTÉ nem jó takarmány. A SETTEnkedő, nem jóban jár, a roSTA, roSOTA kiválasztja az ocsút. A SUTTOgó nem nyíltan beszél, és elTUSSOl valamit. És talán még volna más példa is rá.

Ez a hiedelem azért még nem jelenti a balkezes, ballábas ember értéktelenségét.

A Real Madrid nagy öregje Di Stefano írta a ballábas, balkezes Puskásról: „Egyébként „suta” volt,ördögien suta. Úgy ahogy erre senki nem képes. Volt valami varázslat a bal lábában arra, hogy a labdát távcsöves precizitással negyven méterre is továbbítsa, száguldásában megállítsa, megszelídítse. Én játszottam Puskással, és a barátja vagyok!”

Tehát a jobbkezességhez szokott világban lehet SUTÁnak tűnő a balkezes, ballábas, de ez nem jelent ügyetlenséget. A szláv nyelveken nem magyarázható meg a SUTA szó jelentése.

Article source: http://blog.kromek.hu/?p=6152