ISON üstökös

ISON üstökös – Krisztusi Tudatosság 11.06.

Jelaila Starr, a Nibirubeliek kontaktjának 2013. november 4.-ei hírleveléből
2013. november 06. szerda, 10:26
MI A HELYZET AZ ISON ÜSTÖKÖSSEL KAPCSOLATBAN?
„Az Ison egyfajta hírnöke a Krisztusi Tudatosságunk visszatérésének.”

 

Foldonkivuliek

Foldonkivuliek

Az Ison üstökös nagyon gyorsan közelít, a november 28.-ai napközelítő állapotához. Számos spekuláció látott már napvilágot a helyzetével kapcsolatosan, főleg az, hogy vajon az Ison nem más-e mint a Palanet X, vagy más néven Nibiru? Sokan aggódnak tehát azon, hogy mi fog történne, talán el is találja a Földet. Így hát ezért bejelentkeztem a Nibirubeliekhez, hogy felvilágosítást kapjak erről. A válaszuk a kérdéseimre a következők voltak.
Kérdés: Az Ison üstökös valójában a Nibiru/Planet X lenne?

Válasz: Nem, de igen is része a Nibiru szoláris rendszerének.
Kérdés: Össze fog-e ütközni a Földdel?
Válasz: Nem
Tehát az üstökös nem azonos a Nibiruval és nem fog összeütközni a Földdel. És csak ennyit jelentene ez az egész történet? Természetesen, nem!

Az Ison és az elektromos hálózat összeomlása
Bár a Nibirubeliek kijelentették azt, hogy az Ison nem találja el a Földet, de mégis aggodalomra adott okot az, hogy egy erős napkitörés/napszél szétrobbanthatja darabokra az alatt, amíg megfordul a Nap körül. Ha ez akkor történne meg, amikor az Ison a Földdel ellenkező oldalon haladna a Naphoz viszonyítva, akkor minden rendben van, de ha akkor történne meg, amikor a Föld és az Ison is egyazon oldalán lenne a Naphoz viszonyítva, akkor hatalmas károkat tehet a robbanás az ott kerengő műholdakba. Ha ez utóbbi mégis megtörténne, akkor az elektromos rendszerünk, hálózatunk használhatatlanná válna. Tehát újra kérdést tettem fel a Nibirubelieknek, azzal kapcsolatban, hogy mekkora az esélye annak, hogy napközelben az Ison szétrobban darabokra. Azt válaszolták, hogy 96% esélye van annak, hogy az üstökös egyben marad. Nem tudom mi lesz, de ez a hang inkább biztatóan szólt.

Az Ison és Krisztus visszatérése
Azok, akik a bibliai próféciákat figyelik, összefüggéseket keresnek, az ott közöltek és a mindig aktuális asztronómiai események természete között. Az Ison(egy látványos üstökös) átvonulásáról azt tartják számon, hogy valójában ez Krisztus visszatérését jelzi. Ez lenne pontosan? Ismét megkérdeztem erről a Nibirubelieket, ahogy bejelentkeztem hozzájuk. azt válaszolták erre nekem, hogy az Ison egyfajta hírnöke a Krisztusi Tudatosságunk visszatérésének. Ez az esemény egy olyan változást jelez előre, amely tovább folytatódik majd 2015-ig. Biztos vagyok abban, hogy ez valójában így van, mert már az alapjait letettük ennek a munkának. Az új valóságunkért már az elmúlt években egyesülve hálózatokba szerveződve dolgoztunk ezen és egyfajta erős érzelmi tisztuláson mentünk át. Az erőfeszítéseink, globális szintű változásokat hoztak létre, amelyeket most már nemsokára mindenki látni is fog. Tehát az Ison átvonulása az Új valóságunk megszületésének biztos jele, de nem egy személyes visszatérést jelez. Ezek szerint én azt tartom, hogy az Ison átvonulása egy sokkal jobb idők eljövetelének a beköszöntét jelzi.

Zárszóként:
Bár ezzel kapcsolatban van egy csomó félelemterjesztési szándék, amely még folytatódni is fog, de mégis úgy tűnik, hogy a legtöbb ilyen félelemkeltés, minden alapot nélkülöz. Igen, tehát van egy lehetőség arra, hogy az Ison eljövetelével, egy rövid idő alatt bekövetkező jobb időket jelezze előre. És hát elég nagy árat fizettünk meg már ezért, de van erre erőnk, hatalmunk, hogy megváltoztassuk ezt. Mint mindig, most is felhívjuk a figyelmeteket erre az eseményre és lehetséges következményeire, hogy mit szükséges még megtennünk, személyes és kollektív szintű fejlődésünk érdekében. A kontroll alatt tartott utunk, most egy hatalmas érzelmi tisztításon megy keresztül, és ha nem fogunk félni, akkor nem is lesz senki, aki ezeket a félelmeket megtestesítse.

Most sokkal jobban, mint bármikor, Akik a Hatalomban Vannak (Power That be), azt szeretnék, hogy féljünk. Azt akarják, hogy azt higgyük, hogy az elektromos hálózatunk, rendszereink össze fognak omlani. De minél inkább félünk, annál inkább a félelmet fogjuk erősíteni, táplálni. Én személy szerint úgy döntöttem, hogy nem veszem magamra a félelemmel kapcsolatos nézeteket. Számomra most ez inkább egy új lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet egy új, egy másik valóság létezésére, lehetőségére.

A legközelebbi találkozásig: Jelaila Starr
Közreadja: www.foldicsillagok.hu

Forrás: Jelaila’s Weekly Message, November 4, 2013 What’s Up with Comet Ison?
Jelaila Starr The Nibiruan Council
www.NibiruanCouncil.com
Email: nibiruancouncil9@gmail.com
Research Links – Comet Ison general information:

Comet ISON: A Viewing Guide from Now to Perihelion

Jewish view of Comet Ison:

Ison and the Return of Christ:

http://preview.tinyurl.com/lslw44m

*

Kiegészítés:

(Nov.06) ISON FRISS – Üstökösünk 22 napra van napközelségétől, jelenleg 0,9 CsE-re, vagyis 135 millió km-re jár csillagunktól. Sebessége 45 km/s, így naponta 3,9 millió km-rel kerül közelebb hozzá. Jelenleg a Virgo csillagkép területére lépett. Az ekliptikát november 9-én hajnalban fogja metszeni. Az üstökös jelenleg 1,1 CsE-re jár bolygónktól, és közeledik felénk. Megjelenése egészen furcsa, nem a klasszikus, ebihalra emlékeztető alakja van. Feje viszonylag kicsi, porból álló csóvája pedig ezzel egybeszakadva indul el, meglepően fényes és csak lassan keskenyedik. A spektroszkópiai mérések szerint vízkibocsátása stagnál, porkibocsátása csökken, vagyis annak ellenére, hogy közeledik a Naphoz, mintha veszítene aktivitásából. Alkalmasint ilyet még sosem láttunk, hogy az aktivitás ennyire lecsökkenjen, ám a mag egyben maradjon. Ebben is különleges hát az ISON, ami egyrészt örömmel, másrészt bizonytalansággal tölti el a kutatókat. Nem nagyon tudunk mást tenni, mint figyelni az üstököst, hogy tanulhassunk valami újat, s remélni, hogy a történet hepienddel végződik. (csillagaszat)

Forrás: http://www.merites2.eoldal.hu/cikkek/elozo-napi-lapok/2013-november-6.html

http://sirius-plejad.blogspot.hu/2013/11/ison-ustokos-krisztusi-tudatossag-1106.html?spref=fb

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=237