Királyi vér!

Szolnokra látogatott a minap az utolsó Árpád-házi király. Legalábbis a 94 esztendős Daka József azt állítja magáról, hogy IV. Béláig le tudja vezetni a vérvonalát. Sőt, családfája gyökere Dzsingisz kánnál eredetezhető.

Nem olyan régen a hazai híradások felkapták a nevét, a különlegességre áhítozók pedig a fejüket, amikor meghallották Daka József történetét. A sok helyen megfordult, Szarvason született, ma Egerben élő idős embernek a saját családjáról szóló állításai meghökkentőek A históriás könyvek tartalmában járatos szakemberek is meglepve állnak Daka József kijelentései előtt, ugyanis történelmi tudását, logikailag helytálló magyarázatait alig lehet megkérdőjelezni.

A minap Szolnokon járt, és ekkor láttuk vendégül szerkesztőségünkben is.
„Mi, Árpád-házi Daka József, a magyarok Istenének kegyelméből, I. József néven, Magyarországnak a Szent Koronával megkoronázott királya bejelentem törvényes igényemet a magyar trónra…”.

Így kezdődik annak a dokumentumnak az első sora, amelyet Józsi bácsi még 2010. októberében küldött meg a magyar Országgyűlésnek. Az írásból az is kiderül, hogy Daka Józsefet Horthy Miklós 1944. június 25-én koronáztatta meg a legnagyobb titokban, ezért „I. József” felszólítja a Magyarországot ideiglenesen igazgatókat, hívják össze az Országgyűlést, s az ősi jogrenden alapuló hatalom gyakorlását az illetékesek szolgáltassák vissza.

– Édesapám bízta rám a titkot, mint ahogyan a titok IV. Béla óta apáról fiúra szállt. Bánatomra nekem nincsen sarjam, ezért az ősi családi titkot a nyilvánossággal kellett megosztanom. Illetve nővérem, Daka Mária ága viszi tovább az Árpád-házi dinasztiát – hangoztatja Józsi bácsi, majd hosszasan elemzi a családfáját.

 

 

Az egri Daka Jzsef bejelentette ignyt a magyar trnra

állítja, IV. Béla és Dzsingisz kán is a felmenői között van. Fotó: Lénárt Márton 

Elmondása szerint, amikor a mongoldúlás–tatárjárás elérte Nagy-Magyarország határait is, az európai kereszténység megvédése érdekében IV. Béla magyar király először támogató haderőt, majd pénzt igényelt IV. Sándor pápától, s miután egyiket sem kapott, legutoljára már csak tanácsot kért a Szentszéktől.

 

Ám a pápa minden tekintetben magára hagyta a már-már teljesen felégetett országunkat, ezért IV. Béla úgy döntött, hogy érdekházassággal igyekszik a maradékot megmenteni. Legkisebb lányát, Jolánt feleségül nagy titokban – s erről nincs fejezete a történelem könyveknek – adta Dzsingisz kán elsőszülöttjének, Ogadej császárnak a fiához, Kadan kán trónörököshöz, mely frigyből született egy fiú, akit a nagyapa után Bélának neveztek el.

Nagy volt a szerelem, Jolán Kadannal az oldalán Szegeden telepedett le, s hogy az ismeretlenség homályában maradjanak, a családfőből betűkeverésből Daka lett, s átkeresztelkedett katolikussá. Így Daka József szerint innen eredetezhető a családjának ága (az „hivatalból” ismert, hogy Jolán Boleszló Kalinczki herceghez ment férjül, de Józsi bácsi az elbeszélésében ezt az eseményt a Kadan kán halála utáni időre tette – a szerző).

A jogos rpd hzi kirly

A jogos Árpád házi király 

Józsi bácsi szerint a Daka nemzetség tagjai a magyar történelem számos sorsfordító korszakában fontos szerepet játszottak. Származásuk kilétét az apák a halálos ágyukon rendre a legidősebb fiaikkal osztották meg. Hogy Árpád-házi Daka József elbeszélése csakugyan az íratlan történelem lapjait duzzasztja-e, azt ma a titok homálya fedi.

 

Serédi Jusztinián tette fel a fejére a koronát


Daka Józsefet – elmondása szerint – Horthy Miklós 1944. június 25-én, a 25. születésnapján koronáztatta meg Serédi Jusztinián Hercegprímás Bíboros által, titokban. A kormányzónak Józsi bácsi édesapja, még az I. világháború alatt árulta el kényszerűségből az Árpád-háziak titkát, még szegedi tartózkodásuk alatt. Horthy állítólag azért döntött így, hogy a felszentelt „jogfolytonosságból” megvédje a koronázási jelvényeket, megvédje az országot és a nemzetet.

 

Forrás: http://www.szoljon.hu

Article source: http://magyar.rajtmester.hu/?p=868