Wass Albert. “Idézzetek”

Eddig lobogtam, küzdtem, vágytam, égtem:
utolsó végváramba visszatértem,
s dárdák elől páncéltalan magam
egy láthatatlan körrel kerítem.

Megálljatok!

Ezen túl Én vagyok, és a Hitem!

————————

Felemás dolgok nincsenek ezen a világon, csak egész dolgok. S ha az ember akar valamit, akkor egészen kell akarja.

A tudományok szent mágus-talárja
bűvészek olcsó köpenyévé vedlett,
mely a halált és a bűnt fabrikálja
embersebek gyógyító irja helyett…
Minden találmány új kereszté válik
s minden keresztnek új fájdalma van…
minden fájdalom új vért harmatoz,
és minden új vér, új Júdás-arany…

Vannak emberek, akiknek az arcához hozzátartozik a nevetés.

Aki rest áldozni a jövendőért, nem érdemel jövendőt.

Ne mondjon semmit. Mikor már mondani kell valamit, akkor jobb, ha az ember nem mond semmit.

Aki nem ád kalácsot, ne is adjon tanácsot.

…igazsággal pedig nem lehet utcát kövezni, mert az embereknek felsérti a lábát.

…a függetlenségnek ára van.

Az emberek mindent pusztítani akarnak. Én csak annyi halat fogok, amennyi nekem kell, s néha az uraságnak, ha följön. Aki akkor is pusztít, amikor nem éhes, vétkezik.

Csak a bolondok gyújtják fel a házat azért, mert itt-ott elavult.

Bölcs lesz a szamár is, ha karón a bőre.

Minél több ellenség, annál több becsület.

Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet, ha az ember önmagából is hozzáad valamit.

Az ember levezetheti az öszvért a vízhez, de nem parancsolhat rá, hogy igyék.

Ahol nincs hang, ott visszhangra sem várhatunk.

Egy korty: egészség, két korty: keménység, három korty: háborúság…

A szavakban rejlő igazságok nem komoly igazságok. A valódi igazságok a tettekben vannak.

Jajgatni és sopánkodni könnyű. De tettekre csak azok képesek, akiknek a lelkében van bátorság és erő.

Ez a kettő egy kell, hogy legyen. Az otthon, meg a haza.

Sokat szenvedett föld ez az ország, áhítattal tegye lábát reá, aki messziről jön.

…egy szegény kis nép igazsága nem üzlet senkinek.

Isten nincs benne a géppuskában, a golyók fütyülésében és a halálban. Mert isten a szeretet.

…havasi ember ritkán találkozik össze az imádsággal. Ott fönt, ahol él, olyan közel él Istenhez, hogy nincs is szükség szavakra, ha beszélni akar vele.

A papok azt próbálják elhitetni az emberrel, hogy a pokol meg a mennyország az valahol a túlvilágon van, valami ismeretlen helyen, pedig bolondság ez, bolondság bizony. A pokol is meg a mennyország is itt van bennünk, életünk minden napjában.

Erőszak nem teszi igazzá azt, ami hazugság.

…minden emberfia önmagában hordozza a jövendőjét, s ki amilyennek látja azt, olyanná lesz.

Az ember nem lenne szabad féljen másoktól, csak a maga gonosz cselekedeteitől, másoktól soha.

Az igazság, bármit is csináljanak vele, tovább él, mint a csizma, amelyik rátipor.

Aki a magot ülteti, annak lelke él tovább a fában.

Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél élete és örököltél Istent és Hazát.

…a szeretet és a békesség a legkisebb kunyhóban is elfér.

Szélvész nem űzheti el olyan sebesen a felhőket, mint a gondokat egyetlen mosoly.

Az életben az egyetlen természetes állapot a szerelem, minden egyéb mesterkélt, és csak a világ megrontására szolgál. Egyedül a szerelmesek nem rontanak semmit a világon.

Valahányszor egy óriásfa, ha kidől, roppanásába beleremeg az erdő. Óriásfák tulajdonsága az is, hogy mankóval nem élhetnek. Amikor dőlnek, egymagukban dőlnek egészen.

Szabadság. Azt jelenti, hogy jogod van az élethez éppen úgy, mint a pillangónak, vagy a madárnak, vagy a vaddisznónak. De semmivel sem több, mint ezeknek.

 

Article source: http://magyar.rajtmester.hu/?p=826