Magyaroknak pusztulniuk kell a Kárpát-medencéből !

(amit minden magyarnak ismerni kell)

 Dr. Papp Lajos, szívsebész.

Magyarság története meghamisításának kizárólag egy célja volt – jelentette ki egy német történész csoport:

Megszerezni, és elvenni a Magyaroktól a Kárpát medencét !? 

Magyarország a földi paradicsom! 

A Kárpát-medence földrajzi elhelyezkedése pontosan Európa közepe. Az égtájakat figyelembe véve teljesen mindegy, hogy egy átutazó milyen irányból jön és milyen irányba folytatja útját. Ezt a területet központi helyzetéből adódóan mindenképpen érintenie kell. Vagyis mi jelentjük Európa közepét. A múlt és a jelenkori történelem azt bizonyítja, hogy mindig idegen népeknek volt és van szüksége erre a területre, az itt lévő tudásra és nem fordítva !

Az energiaközpont:

A NASA kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk szívcsajrája (föld szíve) a Kárpát-medencében, a Pilisben (Pólus) található. Központja Dobogókő, mely a szakrális beavatás központja. A középkorban a Pilis olyan védett és zárt területi rendszert alkotott, melybe idegen be nem hatolhatott, a bejárás tiltott volt. (jól ismert Gertrudis királyné sorsa, aki a tiltás ellenére betette a lábát a tiltott területre. Az életével fizetett ezért.)

A dalai Láma 22 évvel ezelőtt kinyilatkozta, hogy a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van.

Brezsinszki nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta: Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak.

Murád szultán kijelentette, hogy aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak. Vagyis, akié az energetikai központ, az a világ ura.

Bonfini, Galeotto és IV. Béla leírják, hogy Európa népei mind irigylik a magyaroktól a  Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe.

A középkorban úgy emlegették Magyarországot, hogy itt a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagy mennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló .

 

A hazánkat örök idők óta jellemző gazdagság ma is fenn áll. A bőséget

 

jelenleg nem mi, hanem egy megszálló, idegen csoport élvezi. 2006 tavaszán

 

a médiában bejelentették, hogy Magyarország a Föld 25 leggazdagabb országa

 

közé tartozik!

 

Ezt a hatalmas mértékű jövedelmet mi nem az olaj kitermelésének busás

 

hasznából értük el. Ez az előkelő hely a magyarság kemény munkájának

 

eredménye. A hazánkra jellemző kedvező adottságok miatt nem véletlen, hogy

 

a történelem során folyamatosan a Kárpát-medence volt mások számára a

 

megszerzendő és vonzó földterület. Nagy Sándor hódító hadjáratának célja

 

valószínűleg a Kárpát-medence és ezen belül a Pilis elfoglalása volt. A

 

Pilisben akarta felépíteni a Nap palotáját. Tudta, hogy a Kárpát-medence

 

megszerzésével a világ legnagyobb uralkodójává válhat. Szerencsénkre nem

 

ért célba, útközben meghalt.

 

A tatárok, a törökök, a Habsburgok, a németek, az oroszok mind ugyanezzel

 

az irigységgel és sokszor gyűlölettel gondolkodtak és cselekedtek földünk

 

megszerzése érdekében. És ez ma sincs másképp, a helyzet semmit nem

 

változott. Trianon átkaként megszüntették a királyságot, az ősi földeket a

 

nemességtől elkobozták, majd államosították. A parasztság földön futóvá

 

vált. Az egy kézbe került állami földeket ezt követően könnyű volt (az

 

elaltatott és elvakított néptől) privatizálni, kiárulni. Privatizálás: A

 

jelenlegi kiárusítással végleg ki akarják húzni lábunk alól a talajt, a

 

magyar anyaföldet. Az idegenek folyamatosan megkaparintják földjeinket és

 

minden fontos, központi intézményünk irányítását. Ma a magyar föld

 

megszerzése, kiárusítása idegen népek számára potom áron történik. Ami nem

 

kerül a privatizáció kalapácsa alá, azt az idegen tulajdonban lévő bankok

 

szerzik meg a föld jelzálog terhelésével.

 

 

 

 

 

Olyan helyzetet teremtenek, melyben minél többen kényszerülnek

 

hitelfelvételre, földművelő gazdáknak több tízmilliós hiteleket adnak

 

gépvásárlásra, majd manipulálják a jövedelmezőségüket a mezőgazdaságból,

 

mindezt az EU kézi vezérlésével, aminek eredményeként az elszegényedés

 

miatt egyre többen kénytelenek megválni földjüktől és azt az idegenek

 

kezébe átadni. A gazdák fizetésképtelenségük esetén elveszítik földjeiket,

 

melyet őseink vérükkel védtek és arról soha, semmilyen körülmények között

 

nem mondtak volna le. 2006 őszén a gazdákkal megkötött szerződések

 

ellenére nem vették át a megtermelt kiváló minőségű gabonát.

 

Feltételezhető, hogy szándékosan történt szerződésszegés. A 2007 évi kevés

 

termést látva, a magyar gazdák abban bíztak, hogy a maradék 2006 -os

 

termést ( amit az állam és az EU 2500 Ft-ért vásárolt fel és tárolt be)

 

feletetik az állataikkal, a kevés megtermettet pedig 5-7 ezer forintért el

 

tudják adni, amivel fellélegezhettek volna az EU megsemmisítő nyomása

 

alól. Ehelyett az illetékesek azonnal utasítást adtak a 2500 Ft-os gabona

 

erőművekben történő elégetésére, tették mindezt akkor, amikor tudták, hogy

 

néhány hónap múlva ugyanezt dupla áron eladhatta volna a paraszt!

 

 

 

 

 

 

 

Bizonyára abban gondolkodtak, hogy a hús árának meghagyása mellett a

 

paraszt ember képtelen a háromszoros áron adott gabonából egy disznót is

 

megtartani! De ez azt okozta, hogy a termelők elestek az éves

 

árbevételtől és csődbe, vagy csőd szélére jutottak. Csődhelyzetben pedig

 

a jelzálogterhelés miatt az idegen kézben lévő bankok kaparintják meg

 

földjeiket, házaikat, autóikat. A szőlősgazdákat arra buzdítják, illetve

 

kapnak EU támogatást, hogy vágják ki ősi szőlőültetvényeiket és adják el

 

földjeiket. A termelőket olyan megélhetési nehézségek gyötrik, hogy végső

 

kétségbe esésükben a pénzt választhatják. Ha így döntenek, ezek a

 

földterületek is idegen kezekbe kerülnek. A gazdálkodók tudatos

 

ellehetetlenítésére az őszi szüret idején, folyamatosan helikopterek

 

köröztek az ültetvények fölött. A gazdát és a segítő rokonságot, a

 

barátokat azzal a felkiáltással büntetik meg, hogy ők munkavállalóknak

 

minősülnek és ezért kötelesek adót fizetni . Ez egy újabb olyan trauma a

 

földtulajdonosoknak, mely a földtől való megváláshoz vezethet.

 

 

 

 

 

A parlagfűről elterjesztették, hogy minden allergiás megbetegedés fő

 

okozója, holott valójában quot;teljesen ártatlanquot;. Helyette bármelyik más

 

mezei növényt is kikiálthatták volna főbűnösnek. Aki földdel rendelkezik,

 

az tudja, hogy bármelyik nap bármikor és bárhol kidughatja fejét a növény

 

a föld alól. Képtelenség egy nagyobb területen folyamatosan ellenőrizni

 

feltűnésüket. Akinél parlagfüvet találnak, az akár több milliós

 

pénzbírságra is számíthat.

 

 

 

 

 

Ezzel újra elérték céljukat: a gazdák nem bírják a büntetést kifizetni,

 

nem érdemes a földet a nevükön tartani, így megválnak tőle. Nem, vagy

 

keveset beszélnek az allergia valódi okairól: pl. a vegyszerezett

 

élelmiszerekről (70 % -ban felelős az emberi szervezetben lerakódott

 

mérgekért, ami az allergiás megbetegedések fő oka!). A génkezelt szójáról,

 

a rákkeltő levegőjű városokról, arról a hatalmas mennyiségű kemikáliáról,

 

melyet naponta használ és kozmetikumként magára ken az emberiség, ideértve

 

a bőrön keresztül felszívódó ruhaöblítőket, a vegyi parfümöket,

 

dezodorokat, különféle kozmetikai szereket, stb. Ez utóbbi mérgeket

 

naponta, folyamatosan, – hatalmas összegeket áldozva – reklámozzák,

 

kínálják a kereskedő hálózatok. Becslések szerint, amennyiben a

 

kiárusítás, a földtől történő el-és megválás, a kényszerűségből történő

 

eladások üteme a közeljövőben a jelenlegi tempóban folytatódik, ill. nő,

 

abban az esetben a megmaradt magyarországi földek többsége rövid időn

 

belül, akár néhány év alatt idegen kézbe kerülhet! A felvásárlások

 

gőzerővel történnek. A magyar lakosság túlnyomó része még ma sem gondolta

 

végig ennek katasztrofális következményeit! Holnap-holnapután a térképek

 

idegen földtulajdont jelezhetnek. Somogyban már van olyan terület, ahol

 

falustól együtt külföldi tulajdonban vannak még az utak is! A térképeken a

 

Magyarország feliratot szándékoznak eltörölni! Ne adjuk oda őseink

 

földjét! Hatalmas árat kell fizetnünk érte!

 

 

 

 

 

Mi a baj velünk, miért fél tőlünk a világ? Könnyen megkapjuk a választ.

 

 

 

 

 

A montreali McGill Egyetem kiváló professzora, Wilder Penfield, évekkel

 

ezelőtt (1960-65 között) megbízatást kapott a Rockefeller alapítványtól,

 

hogy kutassa ki és bizonyítsa be melyik a földünk alapvető génje. A ki nem

 

mondott valódi célja a kutatási feladat-adásnak az volt, hogy a szemita

 

(felsőbbrendű) gént találják meg.

 

 

 

 

 

Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. Hosszú évek után meg is találták a

 

keresett gént, de nem egyet! Kettőt!

 

 

 

 

 

Penfield professzor azt rögzítette le jelentésében, hogy az egyik az

 

amerikai Indián vidékeken, a másik tisztább vérvonal a Kárpát-medencében

 

élő, magukat magyarnak nevező népcsoport, de hozzátette végső

 

jelentésében, hogy ez a vérvonal Japántól Kínán át Afrika felső részéig,

 

majd Közép Európa és az Uralon inneni terület egészen Skóciáig

 

megtalálható! Ez – a szemita barát – Rockefeller Alapítvány reményét

 

tönkretevő eredmény következménye volt, hogy az alapítvány azonnal törölte

 

a támogatását. Megvonta a szubvencióját, 40 évre pedig megtiltotta a

 

jelentés közzétételét és annak kinyomtatását.

 

 

 

 

 

Érdekesek a közelmúltban napvilágot látott történelemhamisítások is,

 

melyeknek elsőrendű célja a Magyarságtudat megsemmisítése! A

 

történelemtudósok azt tanítják, hogy a Magyar nép pusztai vándorló

 

műveletlen faj és a kárpát medencébe 896-ban érkezett. Ennek ellenére az

 

1961-ben talált Tatárlaki leleteken, melyek már bizonyítottan legalább

 

6000 évesek, és az ősi Magyar rovásírással írottak! Ne felejtsük, ekkor

 

még a piramisok sem léteztek!

 

 

 

 

 

De máris 15000 éves Magyarságnál tartunk, ha a glozeli köveket tekintjük

 

induló pontnak, melyek kora 15000 év! Amivel nem tud mit kezdeni a világ

 

tudományos köre, mert azt nem szeretnék elismerni, hogy a Magyaroké az

 

első írástudás, hiszen abban az időben még nem létezett írás!

 

 

 

Ezért csak egy kis múzeumban porosodik az egyébként érdekes

 

lelet……..de meddig?

 

 

 

 

 

Talán fél a világ a Magyarok dominanciájától, fél a magyarság alapvető

 

képességeitől, nehogy azokkal más népek fölé kerekedjen. Gondoljunk csak

 

arra, hogy a Magyar találmányok érvényesülését éppen a mindenkori

 

kollaboráns magyar vezető réteg akadályozza meg! Gondoljunk csak bele, a

 

sok Nóbel díjasunk közül hányan érvényesültek Magyarországon!

 

 

 

nbsp;Ott van a világszenzációnak számító mű-vér, Dr. Horváth István professzor

 

találmánya, vagy a szintén világ szenzációnak számító antigén, mely a

 

vérerekből 5 hét alatt eltávolítja a koleszterint, ami az érszűkület ,

 

magas vérnyomás, azaz a halálozás 67%-os okozója! E kettő találmányból

 

Magyarország annyit profitálhatna, hogy a teljes adósságát pár év alatt

 

képes lenne visszafizetni!

 

nbsp;

 

Ez viszont ellentétes lenne a globalizmus

 

szándékával, ugyanis a Magyarság elnyomására megkezdődött a betelepítés: A

 

közelmúltban hazánkban nyilvánosságra hozott betelepítési terv és a

 

milliós-több milliós nagyságrend valós információ. A keletről érkezőkre

 

való hivatkozás miatt sokan, túlnyomóan csak a kínaiakra gondolnak és ez

 

eltereli a figyelmet arról a fajról, melynek betelepítése már

 

megkezdődött. Az 500.000 zsidó betelepítésére vonatkozó megállapodást

 

Medgyessy Péter, Mádl Ferenc, Hiller István, Dávid Ibolya, és Kovács

 

László Izraellel 2004. április 14-én aláírta. Jelenleg ennek a számnak

 

többszörözése a tényleges terv. A milliós nagyságrend erről szól. Szó

 

nincs arról, hogy itt bárki is a magyarság 50 év múlva esedékes

 

nyugdíjellátását akarná megoldani az újonnan betelepítettek munkájából. A

 

2007-es betelepülési törvény szabad utat biztosít ezeknek a

 

bevándorlóknak. Az erdélyi magyarság mégis ki van zárva, számukra

 

különböző előírásokkal gátolják és nehezítik a betelepedést.. Népirtás:

 

Ahhoz, hogy ma idegen népek letelepedéséhez alkalmassá váljon ez a

 

terület, az őslakosság számát különböző megszorító intézkedésekkel,

 

konvergencia programmal, a gazdaság, az egészségügy teljes romba

 

döntésével csökkenteni kell.. A hiányt a betelepítendő idegenek fiatal

 

generációjával szándékoznak feltölteni. Már Horn Gyula és a jelenlegi

 

kormány is nyilvánosan kijelentette, hogy a Kárpát-medencében túl sok a 10

 

millió magyar.. Senki ne ringassa magát abban a tévhitben, hogy az Unió

 

majd megvéd minket. quot;Olyan szekeret tolunk, mely minket akar elgázolni!quot;

 

Simon Peresz: Izraeli miniszterelnök 2007. október 10-én a Telavivi Hilton

 

szállóban egy kereskedelmi összejövetelen kijelentette: Mára az izraeli

 

gazdaság olyan hatalmas eredményeket ért el, hogy az izraeliek többek

 

között fölvásárolják Magyarországot. Tervek: Az elkövetkező 15-20 évben

 

több millió zsidó betelepítését tervezik. Vagyis a tervek szerint 15-20 év

 

múlva az országban izraeliek, kínaiak és a romák tömegei lesznek. Az

 

izraeliek megkapják a magyar állampolgárságot (az erdélyi magyarok pedig

 

nem!), a letelepedési engedélyt és ideérkezésükkor az Izraeli kormány

 

támogatásával ingyen kész lakásokba költöznek. A maradék magyarság pedig

 

az izraeliek kiszolgálásához és eltartásához szükséges. A hazai lakosság

 

még ma sincs tudatában annak, hogy attól, hogy valaki magyarul beszél, még

 

koránt sem biztos, hogy gondolkodása és szíve is magyar. A korábbi

 

betelepülések miatt az új zsidó generációk már itt születtek, tudják,

 

ismerik és beszélik nyelvünket. Egyetem után azonnal pozicióba kerültek és

 

ma már jórészt ők irányítják a bankokat, a külföldi cégek mögé bújva a

 

maradékokat privatizálják, vidéken vásárolják fel TV felvétel kíséretében

 

a földek tömegét! Bőrük színe is fehér és többnyire nem hangoztatják

 

származásukat. Ezzel tévesztik meg a naiv magyarokat.

 

 

 

 

 

Természetesen senki nem ítéli el a becsületes munkából élő és nem elnyomó

 

szándékú zsidó közösséget! Milyen jövő vár ránk, ha a fentieket továbbra

 

is közönnyel nézzük és beletörődve elfogadjuk? Valószínű az erőszak és a

 

bűnözés elterjedése. A munkahelyek hiányának fokozódása, tömeges

 

kizsákmányolás, az egészségügyben a még fennmaradt kórházakban az

 

izraeliek védelme mellett a magyarságnak alig jut majd ellátás, ezért már

 

1-2 évet is kell várni egy műtétre! Számukra nem munkalehetőséget

 

kínálnak, hanem a saját kiszolgálásukra alkalmaznak bennünket, gondoljunk

 

a kíméletlen és zsarnokként viselkedő cégvezetőkre, irányítókra. Az

 

életben maradó és nem disszidáló magyarságnak a szolganép szerepét

 

szánják. A már agyongyötört magyar lakosságot ez alapjaiban rendíteni meg,

 

minden tekintetben. És: quot;Ha valakinek ez nem tetszik, annak el lehet menni

 

ebből a k. országból! quot; Mondta ezt az őslakosságnak egy olyan valaki,

 

akinek nem volt elég a rabolt vagyona, vezér is akart lenni, és mindegy

 

hogy jobb-, vagy baloldalról beszélünk. Egy kalap alá tartoznak és egy

 

tányérból esznek mindannyian. A kormány tagjainak zsidó származására a

 

Kossuth téri események során hosszú, percekig tartó névsor felsorolásával

 

próbálták a jelenlévők figyelmét felhívni. Ez a médiában botrányos

 

visszhangot váltott ki. Itt nem antiszemitizmusról van szó, hanem a

 

valóság és a tények nyilvánosságra hozásáról. Az igazsághoz minden

 

embernek alanyi joga van. Magyarország ma a külföldiek számára még mindig

 

a legjobb befektetési lehetőség. A Kárpát-medencében más államokban

 

befektetett tőkéikhez viszonyítva, szinte minden ágazatban a legnagyobb

 

hasznot, bevételt, jövedelmet termeljük mi, a legtöbbet dolgozó és a

 

legtöbb adót fizető magyarok. A privatizálás eredményeként a külföldiek

 

zsebét quot;tömjük zsírosraquot; szorgalmas munkával, az EU bérezés 10 %-ért,

 

mialatt az árakat már sok helyen magasabbra emelték mint magában a régi EU

 

országokban van! Nyugaton 800.000 – ból fizetik a 40 ezres gáz számlát,

 

míg Magyarországon 80 ezerből! Még ekkor van képe sokaknak kiállni a nép

 

elé és azt mondani, hogy még sok mindenben nem értünk el az EU áraihoz! A

 

keresetekről aljasul hallgatnak, miközben ők és a kiszolgáló udvarház népe

 

jóval meghaladja az EU felsővezetőinek átlagát!

 

 

 

 

 

Kereskedelmi, pénzügyi központtá váltunk, mely intézmények többsége

 

izraeli kézben van. Több bank van ma Magyarországon, mint a lakosság

 

létszámához viszonyítva bárhol a világon. Nálunk a legmagasabbak a hitel

 

kamatok. Ezzel nem a jobb kiszolgálást teszik a részünkre elérhetővé,

 

hanem a maguk számára, saját hasznukra a hatalmas mértékű uzsora kamattal

 

a minél nagyobb quot;népnyúzástquot; valósítják meg. Már autóra, vásárláshoz nincs

 

önrész, a pénz kölcsönöket pedig minden mérlegelés nélkül ömlesztik a

 

lakosságra jelzálog terhe mellett. Kiépítették ezért a behajtó rendszert,

 

amihez már az állami hatóságokat is igénybe veszik. Vehetik, hiszen ők

 

éppen ebből a körből kerülnek ki, és ezt a kört hívatottak szolgálni! Egy

 

utunk lehet , mely előre visz. Ez a jobb-, vagy baloldal teljes

 

kizárásával, kizárólag a magyarság érdekeinek szem előtt tartásával

 

történhet. Magyarellenesség: Tisztában kell lennünk azzal, hogy a

 

lecsatolt területeken folyó és az utóbbi időben felerősödő

 

magyarellenesség nem a véletlen, hanem szándékos uszítás eredménye. A

 

jelenlegi kormánnyal rokonlelkű osztrák vezetés még mindig nem mondott le

 

a magyar területekről, már lassan felvásárolták zsebszerződések és

 

különböző kiskapuk által a fél Dunántúlt! A szlovákok maguknak követelik

 

csonka hazánk északi, hegyvidéki tájait. 2006-ban szlovák vezető nyíltan

 

hangoztatta, hogy tankokkal kell bemenni Budapestre, és porig kell azt

 

rombolni.. A magyarverések rendszeresek. Az EU pedig alattomosan hallgat,

 

hiszen érdeke, hogy a magyar földeket megszerezzék.

 

 

 

 

 

Nemzetgyilkosság és népirtás:

 

 

 

 

 

A lakosság csökkentésére bevezetett néhány módszer példaként:

 

Védőoltások alkalmazása már kicsi, csecsemőkortól kezdve. Ma már több

 

tanulmány foglalkozik azzal, hogy az oltások milyen mértékben károsítják a

 

kisgyermek immunrendszerét és csökkentik saját védekező rendszerének

 

energiaszintjét. Olyan betegségek ellen adják, melyek ma már nem léteznek,

 

vagy előfordulásuk a világ távoli helyein is igen ritka. Vagyis a népesség

 

túlnyomó többsége soha életében nem lesz veszélyeztetett, de szervezetét

 

már életének kezdeti szakaszán legyengítik.

 

 

 

 

 

Elterjesztették az ingyenes védőoltásokat a megfázásos megbetegedések

 

ellen. Ezeket ingyen adják a gyermekek és a nyugdíjasok részére. A

 

lakosság nincs tudatában annak, hogy a szervezetet ezek az anyagok is

 

nagymértékben mérgezik és gyengítik. Ha kevesebben élik meg egészségesen a

 

felnőttkort, az kedvező a világuralmi helyzetben lévőknek , az

 

egészségügyi maffiát működtetőknek. A Magyar orvosokat naponta tömegével

 

induló repülőgépeken viszik tréningekre, ahol idegen nyelvű apró betűs

 

kötelezvényeket iratnak alá velük, a gyógyszerek alkalmazására, majd az

 

orvos látogatók keresik fel az akció folytatásaként az alul finanszírozott

 

orvosokat. Ezt tudja a kormány, mégsem tesz ellene, hiszen a gyógyszer

 

gyárak tulajdonosai éppen az általuk szolgált pénzvilág. Ezek kezükben

 

tartják hirdetésekkel, a médiát, aki rendszeresen quot;szárnyai alá veszquot; 1-2

 

megfázásos esetet, és erre a néhány példára hivatkozva, rémhírként

 

ijesztget azzal, hogy az influenza valamelyik vírusa rövid időn belül

 

megtámadja a teljes ország népességét. Hosszú évekre visszamenően

 

bizonyított, hogy nagy, esetleg néhány áldozattal járó járványok kb. 37

 

évenként fordulnak elő. De ebben az esetben sem a lakosság kihalásáról van

 

szó! A lábon kihordott, kezeletlen megfázásnak lehetnek szövődményei. Ezek

 

az előfordulások mégis, csak töredékei azoknak a tragikus eseteknek,

 

melyek az oltások mellékhatásai miatt rendszeresen előfordulnak.

 

Lebénulás, egyéb idegrendszeri, vagy más megbetegedés több esetben is

 

előfordult. Azt is világosan lehet látni, hogy a beadott injekciók

 

ellenére minden évben vannak járványos időszakok és megbetegedések.

 

 

 

Dr Papp Lajos

 

 

 

Küldd tovább!!!

 

 

Ez a levél bizalmas információ, magán célú levél!

 

A jelen e-mailben foglalt információ személyre szóló és bizalmas, melyet kizárólag a címzettnek szól és csak ő használhat fel.

 

Az olvasását címzetten kívül, más részére nem engedélyezem!

 

A levél média törvény hatálya alá nem esik, magán jellege miatt!

 

A címzetten kívül, más általi olvasása személyiségi jogaim megsértése. A tartalmát a címzetten kívül mások nem másolhatják, nem használhatják fel, nem változtathatják meg, illetve semmilyen egyéb módon nem rendelkezhetnek vele!, csak abban az esetben ha engedélyt kértek rá, és azt tőlem írásban meg kapták.

 

 

 

UI: Az önnel folytatott levelezés folyamatos elmentésre kerül!

 

Amennyiben bármilyen reklamációja, ellenvetése, problémája lenne az archívumból kikereshető címre és időpontra!

 

A levelezés az ön által megadott hivatalos címre történik, (a rendszer vissza jelez amennyiben bármilyen okból nem tudta kézbesíteni ) , tehát semmilyen utólagos reklamációt nem fogadok el! ( nem kapta meg, későn kapta, nem veszi figyelembe, vagy módosította és ezzel bármilyen módon akarna élni vagy ne agy isten vissza élni, STB. )

 

 

Article source: http://kacsa.rajtmester.hu/?p=118