A magyar tudás

Badiny Jós Ferenc idézet: “Nem kell félni, és hinni kell, mert a magyar legyőzhetetlen. Mi élni fogunk, de csak akkor, ha élni akarunk, és megtaláljuk önmagunkat. A mi műveltségünk él tovább a magyar lélekben, akkor is, ha mindenki keverék, annyi népet telepítettek a nyakunkra. Nekünk semmi okunk nincs, hogy elhagyjuk magunkat. ..a magyar a tudás […] Olvasson tovább →

Tamás név jelentése

  Ta-Más, Te-Más, a T, az MÁS. Te-Más. Tamás, az Más. Lehet az élet minden területén eltérő. Az eltérés megjelenhet az átlagtól elütő személyi jegyekben, kövérebb, soványabb, alacsonyabb, magasabb, világosabb sötétebb. A Tamás a megszokottól eltérően gondolkodik, a világ dolgairól, amit megkérdőjelez. Felénk, szokták mondani, Tamáskodik valaki. Aki tamáskodik, Olvasson tovább →

Kárpátmedence a Földi paradicsomkert

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY Kárpát-medence a Földi paradicsomkert, az itt élő népek számára menedékhely, a fennmaradás záloga. Gondolatok a Kárpát-medencéről, melyeket elhallgatnak, félremagyaráznak, elferdítve tanítanak.   “Hallotak-e arról, hogy tudós emberek mit mondanak? Hogy nagy bajok jönnek, hallják-e úgy a rádióban, televízióban, hogy gazdasági válság van, hogy Olvasson tovább →

A Szellem korszaka 2.

A Szellem korszaka A föld fejlődése, élete, ciklikus. Föld Felmelegedések, szárazságok, lehűlések, jégkorszakok, forróságok, szakadatlan vízözönök, követték egymást a föld történetében. Az utolsó pár ciklusban már ott volt az ember. Szenvedője, de mindig túlélője ezeknek a gigantikus tragédiáknak. Az eddigi földtörténeti változások minőségi fejlődést jelen Olvasson tovább →

L-gyökhang

Ez az a pont, amikor azt kell mondanom, hogy ez már nem véletlen, innét minden egyezés el kell fogadni. Persze utána kell nézni. Amennyiben figyelembe vesszük, a Székely-magyar rovásírás betűit akkor láthatjuk, hogy az L betű egy háromszög alakú alsó részen nyitott kúp, ami átlósan balról jobbra (vagy fordított írás iránynál) jobbról ballra, lentről felfele […] Olvasson tovább →

P-gyökhang

„P” Gyökhang. P hang A rovás alakja hűen tükrözi a lefedést, a felületfedést. Így rendeződik el a természetben a hal, hüllő, PIKKELY, a madár TOLL. Ami angolul: plume, Kínai: pihi. Az emlős bőr. Ezt utánozza az ember által megalkotott fedél, a cserép, a pala, a zsindely, a zsupp. Ez a fedés, védő felületként alakul ki […] Olvasson tovább →

A Vajda

Vajda. Határozottan ősmagyar eredetű szó! Nézzük csak. A „Vajda” a török hódoltság előtti Magyarországon, az adott országrész feje, országnagy, kiskirály, fejedelem. Később a török hódoltság utáni kialakult szláv, cigány, népek „törzsi vezetője”. Mondják, hogy a középkori szláv, bolgár, havasalföldi, moldvai területek feje. Ez igaz, csak azt felejtik el, Olvasson tovább →

A nepáli magarok

2013. december 4., 06:30 Pár éve magyar TV-sek jártak NEPÁL-ban. Ők odamentek, ahova a nagymagyar kutató. Kőrösi-Csoma Sándor nem tudott beutazni 175 éve, mert mindenki előtt le volt zárva a határ. Mivel a Magar és a Nepáli-Magar hasonlósága között csak egy „Y” az eltérés, ezért érdemes volt utánajárni, létezik-e bármi más hasonlóság. A nyugat-nepáli KHÁM-MAGAR- Olvasson tovább →

Ösmag nyelv

Írta: Kolumbán Sándor   Meglehet túl merésznek tűnik az alább szöveg, de elgondolkodtató.   Az a nép, amely évezredeken át megőrizte az ősnyelvet, az ősmag-nyelvet, az ősmag(yar)-nyelvet, soha nem volt nomád! Ennek a békés munkás népnek története sehol nincs megírva, csak beszélt nyelvében van elrejtve néhol, annak szavai, kifejezései közé egy-egy szó, amely utal Olvasson tovább →

2038 – avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai

2038 – avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai szeptember 24. Tudta-e, hogy Imre királyunk, nem tudni pontosan hogyan, de megérezte halálát? Alig 30 esztendősen végrendelkezett, vagyona harmadát hagyta fiára, a többit a templomos és a johannita rend között osztotta szét. Andrást pedig László fiatalkorúságáig megkérte, hogy kormányozza az országot, cserébe viszont mege Olvasson tovább →

A Táltos oktatja fiát

A Táltos oktatja fiát Mikor az ember meghal a félelmei és vágyai hajtják az újjászületés felé! Az új testben a biztonságot, és a vágyai kielégülését keresi! Mikor eljön az ideje, személyiségének megfelelő testet választ, amelyhez csatlakozik! Ezt a testet, mint egy ruhát látja és mint egy köntöst veszi magára, amit nem tud már levetni! Ez […] Olvasson tovább →

Végképp eltörölni?

Válaszolva a csoportban írt bejegyzésedre. Az egyik hozzászólásomban írtam, hogy én, biztatlak. Ezt fenntartom most is. Ne hagyd abba! Olyankor, amikor az ember az igazsággal, a valósággal küszködik, látja, hogy a sarkaiból kifordított világunk eltér az alapvető emberi értékektől, még attól is, ami bennünk maradt. Minket a kommunizmusban neveltek, és igyekeztek uniformiz Olvasson tovább →

A gyökökröl II.

Kromek Korban úgy hatvan körül járok. Szórakozásom, hobbim, a számítógép az Internet, egy ismerősöm véleményének engedtem amikor úgy dötöttem, hogy bérelek egy tárhelyet és készítek egy oldalt ami az eddig gyártott főleg ingyenes szervereken elhelyezett lapjaim kiinduló pontja.. A html szerkesztéssel a web létezése óta foglalkozom. Az internet hős korától jelen vag Olvasson tovább →

Suta

Őz suta Állat, a női ivarú Őz. Az őz megnevezése A női ivarú Őz suta. A hím: Őz bak.Suta más tájszólással lehet egyéb kérődző, a szarvasmarha, tehén,a kecske nőivarú egyede. Példa: Amikor megláttuk az őzeket, a suták jobbra a bakok egyenesen futottak.   Kolumbán Sándor szófejtése: SUTA – Balkezes. [A MÉKSZ szerint: szláv] A fogyatékos jelenségek egyik megj Olvasson tovább →

A gyök fogalma

A gyök a legkisebb szókép. A gyök a magyar nyelvben, a legrövidebben rögzíthető, róható, írható, a legrövidebben kimondható kép, szókép, mozgókép. Pl. el, bő, ág, ég, bab, bak, cél, dac, húg, nagy, nép, nád stb. A gyök hangokból keletkezett. Ezek a hangok a gyökhangok. A gyökhang önmagában egy Ősgyök! Az eredendő Őshangok, ősgyökök kiválasztása, meghatároz Olvasson tovább →

Path

Path Teremtőisten Path Egyiptom egyik legősibb istene. Memphisz város istene. Az Egyiptomi újbirodalom kezdetétől mind a három birodalom isteneinek, a termtője. Társai a héliopoliszi Ré és a thébai Amon. A leideni Amon himnuszban így írják le őket: Minden isten három: Amon, Ré, Ptah. Társuk nincsen. Aki elrejti nevét az Amon. Ő Ré, mint arc, teste […] Olvasson tovább →

P

„P” Gyökhang. P hang A rovás alakja hűen tükrözi a lefedést, a felületfedést. Így rendeződik el a természetben a hal, hüllő, PIKKELY, a madár TOLL. Ami angolul: plume, Kínai: pihi. Az emlős bőr. Ezt utánozza az ember által megalkotott fedél, a cserép, a pala, a zsindely, a zsupp. Ez a fedés, védő felületként alakul ki […] Olvasson tovább →

A pannonok – Hunor korábbi akciói – Médek –

– Anonymus üzenete – A pannonok – Hunor korábbi akciói – Médek – Forrás:Dr. Nagy Sándor: A magyar nép kialakulásának története. (Gede 2003. / Buenos Aires 1968.) Csodaszarvas Anonymus üzenteti, 247 hogy a legenda imígyen folytatódik: Magor otthon maradt, Hunor pedig nekivágott a nagyvilágnak. Hosszú, kalandos utat bejárván éppen új hazát keresett, mikor Olvasson tovább →

Magyar Adorján

Magyar Adorján életrajza és munkássága Magyar Adorján MAGYAR ADORJÁN (1887-1978) A nemzet múltjának szentségként való tisztelete az, amely egy nemzetközösséget megtartani képes. Ehhez feltétlenül szükséges e múltnak minél teljesebb isme­rete s azok emlékezetének az ápolása, kik ennek érde­kében munkálkodva nem egy esetben egész életüket e célra áldozták. Az el Olvasson tovább →