Posts Tagged ‘Nemzeti internet figyelő’

3 milliárddal kerülnek többe az új buszok

május 2nd, 2013

Két szemem: szégyen, homlokom:
gyalázat,
S a szívem, oh, jaj, színig fájdalom
Mivé tettétek az én szép hazámat?
Hová süllyedtél, pusztuló fajom?
Fetrengsz a sárban, népek nyomorultja,
Rút becstelenség magad és neved, –
Én mit tegyek már? – Romjaidra hullva
Lehajtom én is árva fejemet.

Laokoon kínja, Trója pusztulása
Mesének oly bús, sorsnak oly magyar:

A sírgödör hát végképp meg van ásva,
A föld, mely ápolt, most már eltakar;
Búm Nessus-ingét nem lehet levetnem,
De kínja vád s a csillagokra száll,
Ha végzetem lett magyarrá születnem:
Magyarnak lennem mért ily csúf halál?

Nemzet, mely máglyát maga gyújt magának,
És sírt, vesztére, önszántából ás,
Hol száműzötté lett a honfibánat
És zsarnok gőggé a honárulás, –
Hol a szabadság őrjöngésbe rothad
S Megváltót s latrot egykép megfeszít,
Hol szívet már csak gyávaság dobogtat, –
Ah, rajtunk már az Isten sem segít!

Pattogva, zúgva ég a magyar erdő,
Az éjszakába rémes hang üvölt,
Lehullt az égből a magyar jövendő,
Millió göröngyre omlik szét a föld ;
De bánatomnak dacra-lázadása –
Mint őrület, mely bennem kavarog –
Fölrebben most is egy-egy szárnycsapásra,
Még nem haltam meg, – élni akarok!

A mindenségbe annyi jaj kiáltson,
Ahány magyar rög innen elszakad;
A tíz körmömmel kelljen bár kiásnom,
Kiásom a földből a holtakat:
Meredjen égnek körül a határon
Tiltó karjuknak végtelen sora,
S az ég boltján fönt lángbetűkkel álljon
Egy égő, elszánt, zordon szó: soha!

Soha, soha egy kis göröngyöt innen
Se vér, se alku, se pokol, se ég –
Akárhogy dúl most szent vetéseinkben
Idegen fajta, hitvány söpredék:
E száz maszlagtól részegült világon
Bennem, hitvallón egy érzés sajog : Magyar
vagyok, a fajomat imádom
És nem leszek más,
inkább meghalok!

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul.
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull:
De ezt a lelket itt hagyom örökbe
S
ez ott víjjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen rablók, – ez az én hazám!

És leszek szégyen és leszek gyalázat
s ott égek majd minden homlokon
S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat
A jó Istentől visszazokogom;
És megfúvom majd hitem harsonáit,
Hogy tesz még Isten gyönyörű csodát
itt:
Bölcsővé lesz még minden ravatal, –
Havas Kárpáttól kélő Adriáig

Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!

Article source: http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/05/01/3-milliarddal-kerulnek-tobbe-az-uj-buszok/

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus

május 1st, 2013

the-zionist-new-world-orderAz idei Zsidó (Cionista) Világkongresszussal új korszak kezdődött a Cionista Világbirodalom építésében. A helyszín megválasztásával kijelölik Új-Izrael központjaként Magyarországot, Budapestet Judapestté téve.

Ha nem vagyunk éberek, ha nem éled fel bennünk az önvédelmi ösztön, akkor az 1897-ben Bázelben indult folyamat 2013-ban Budapesten sikeresen befejeződik. Nézzük át ezt a folyamatot és egészítsük ki a mostani Cionista Világtalálkozóval!

I. Zsidó birodalom építése a XIX-XXI. évszázadban

1. 1897-ben gyűlt össze az I. Cionista Világkongresszus Bázelben, és megalakult a Cionista Világszervezet. Herzl így írt naplójában: “Bázelben megalapítottam a zsidók országát, s ha most még nevet is ezen valaki, várjatok 5 vagy legfeljebb 50 évig és meglátjátok”.

1917. november 2-án Lord Balfour, angol külügyminiszter Rotschildhoz írt levelében megígérte a zsidó nemzeti otthon felépítését Erec Jiszraelben. (…) Herzl jóslata “szinte időre” beteljesedett.1947-ben, tehát pontosan 50 évvel a napló bejegyzése után – osztották fel a brit Palesztinmandátumot egy zsidó és egy arab államra. “A késedelemért azonban igen súlyos árat fizetett a zsidó nép.” (idézet a Cionista.hu-ról)

1975. november 10-én az ENSZ 72 szavazattal 35 ellenében (32 hiányzással) elfogadta, a 3379-es határozatot, melynek értelmében “A cionizmus a rasszizmus és a faji megkülönböztetésegyik formája”. 1991. december 16-án 111:25 arányban (13 hiányzással) visszavonták ezt a határozatot.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Cionizmus

2. A birodalomépítés kezdete

„Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyer könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbben a lehetőségek.

….

Törekedjetek, hogy mindent, amit ott még keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyétek.”

(Russischen Invaliden – 1910. december 30. 285. szám)

3. Az önazonosságtudat megőrzésének eszköze a holokauszt miatti gyűlölet

A „Nemzetiség legyen-e a zsidóság” c. írás (2005. november 8. – http://www.nol.hu/cikk/383353/) azt bizonyítja, hogy a ma élő zsidóság érdekképviselői az önazonosságtudat megőrzése eszközének változatlanul a holokauszt miatti gyűlöletet tartják, vagyis a kereszténységgel fennálló érdekkülönbség változatlanul fennáll.

Idézet a cikkből:

Ismeretes, hogy a közelmúltban magánszemélyek a zsidóság nemzeti kisebbséggé nyilvánítását kezdeményezték. A Mazsihisz határozottan ellenzi a tervet, a Közép-kelet-európai Rabbik Tanácsa viszont sokkal inkább megengedő az ügyben.

Az állásfoglalás készítői ugyanakkor fenntartásaiknak is hangot adnak, hiszen a kisebbségi bejegyzés kezdeményezői a “nem vallásosságban” határozzák meg identitásukat.

A zsidó identitás meghatározó eleme nem a vallás és nem a kulturális kötődés, hanem az üldöztetés, a holokauszt emléke. 

4. Nem fogadták el az államalkotó nemzet státuszt

A „Nem gyűlt össze az ezer támogató aláírás a zsidó nemzeti kisebbség elismeréséhez” c. írás (a cikket a http://mti.hu/cikk/146388/ címről töltöttem le, de ma már elérhetetlen) pedig annak tanúságtétele, hogy nem fogadják el önmagukat államalkotó nemzetnek, vagyis önmagukat rekesztették ki az egyetemes magyarságból.

Idézet a cikkből:

„A nemzeti kisebbségek sorába való felvételtől, majd a nemzetiségi alapon működő szervezetek kiépítésétől nyilatkozataik szerint azt várták, hogy megelőzhető legyen a zsidóság hagyományának, kultúrájának és nyelvének elvesztése.

A Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségért Egyesület június elsejéig mintegy 500 aláírást tudott összegyűjteni. Kezdeményezésüket június 3-án folytatták, mert azt a parlamenti választások miatt meg kellett szakítanunk. A hiányzó 500 aláírást július 1-jéig kellett volna összegyűjteni.”

5. A zsidó világbirodalom megteremtésének bejelentése

„… manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmat építeni… Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát.” – („Simon Peresz és a mélymagyarok” – 2007. november 9. – http://hvg.hu/velemeny/20071109_peresz_izrael)

6. Az állampolgársági törvény módosításával megkapták a lehetőséget akaratuk megvalósítására

„A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke (Feldmájer Péter) szerint a kettős állampolgárságról hozott országgyűlési döntés történelmi jóvátételt jelent a holokauszt túlélőinek, illetve leszármazottaiknak.” – („A kettős állampolgárság történelmi jóvátétel a holokauszt túlélőinek” – 2010-05-27. – http://www.mazsihisz.hu/2010/05/27/a-kettos-allampolgarsag-tortenelmi-jovatetel-a-holokauszt-tuleloinek-3114.html)

7. Országalapító (Szent Korona Értékend szerint: államalapító) nemzetnek tartják magukat

„mi mind az orvostudományban, mind az iparban, mind a művészetben igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni”, ezért „elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk” – Megnyílt a 14. Zsidó Nyári Fesztivál – 2011. 08. 29. – http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/08/29/13/Megnyilt_a_14_Zsido_Nyari_Fesztival.aspx)

Úgy érzem, a fentiek alapján jogos a felháborodásom, aminek nyílt levélben (http://nemzetiegyseg.com/110929.doc) adtam hangot.

Részlet a levélből:

„Tisztelt Zoltai Gusztáv úr!

Ön a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján a következőket mondta: „mi mind az orvostudományban, mind az iparban, mind a művészetben igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni”, ezért „elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk”.

Ez a kijelentése súlyos, lényeges ismeretek hiányában tett sértés az egyetemes magyarságra nézve, ugyanis a zsidóság és a magyarság értékrendjében ellentétes nemzet, ezért a magyar nemzet, amíg Magyarországot többségében magyarok lakják, nem fogadhatja el, hogy országalapítónak olyan nemzet vallja magát, amely több évezredes hagyományunkkal ellentétes értékrend uralmát akarja ránk kényszeríteni.”

8. A Cionista Világbirodalom központjának kijelölése a 2013-as Cionista Világtalálkozón

A Zsidó Világkongresszus (World Jewish Congress – WJC) 2013. május 5-7 között Budapesten tartja 14. plenáris ülését. A kongresszuson megvitatják a zsidóságot globálisan érintő témákat, a neonáci pártok előretörésének egyre aggasztóbb ügyét és a közel-keleti helyzetet.

A Zsidó Világkongresszus elnöke, Ronald S. Lauder elmondta: „A plenáris ülés jó lehetőség lesz arra, hogy a világ zsidósága közösen hallassa a hangját és ügyeket vitasson meg. Találkozzunk Budapesten, amelynek nagyszerű zsidó történelme és élő közössége van.”

Feldmájer Péter, a MAZSIHISZ elnöke elmondta: „Az, hogy a Zsidó Világkongresszus a plenáris ülését Budapesten tartja, egyben azt szimbolizálja, hogy szolidaritást vállalnak a magyarországi zsidó közösséggel, amelynek az utóbbi években egyre erősödő antiszemitizmussal kellett szembenéznie.”

(A magyar miniszterelnök beszédet mond a Zsidó Világkongresszus budapesti ülésének megnyitóján – 2013-04-23 – http://www.mazsihisz.hu/2013/04/23/a-magyar-miniszterelnok-beszedet-mond-a-zsido-vilagkongresszus-budapesti-ulesenek-megnyitojan-6087.html

II.

Ez a hír további két gondolatot indít el:

1. Zsidókereszténység kapcsolatát a zsidósághoz

Az a tény, hogy Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek felszólal a Cionista Világtalálkozón, érzékelteti a zsidókeresztény vallás hivatalos álláspontját: nem szándékozik (legalább is egyelőre) megtisztítani a zsidó vallással szennyezett kereszténységet. Továbbra sem hajlandó végrehajtani a II. Vatikáni zsinat „Dei Verbum” és „Nostra Etate” című határozatait, vagyis továbbra is fenntartja, hogy Ábrahám az Isteni kinyilatkozások egyetlen közvetítője, és a „pogány” (goj) vallásokat nem fogadja el az Isteni Iránymutatás képviselőinek.

Még mindig nem történt meg Saulus álláspontjának kitörlése az Új Testamentumból, amely így szól:

„Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj; Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.

Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol. Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.

Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.

Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.

És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.”

(Szent Pál Rómabelieknek írt levél (Károli Gáspár fordítása) 11:17-27)

Két dolgot kell kiemelni:

Egyik az, ami miatt II. János Brazíliában azt mondta, hogy vegyük tudomásul, hogy mi „Istennek fogadott gyermekei vagyunk”, ez pedig azért van, mert mi a vad olajfa levágott ágai vagyunk, amelyet beoltottak a szent olajfába, és így tudunk üdvözülni.

A másik lényeges gondolat ebben az idézetben pedig az, hogy nem fogadja el – ezek szerint – Pál sem azt, hogy Jézus volt a messiás. Ugyanis azt mondja, hogy majd ezután jön el „Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat”. Tehát ezután jön el a szabadító.

Ez egy nagyon fontos gondolat, ami alapvető különbség a zsidóság bármelyik megfogalmazása, akár a cionizmus, akár pedig a „Város őrzői” vonatkozásában. Ugyanis ők azt mondják, hogymég ezután jön el a szabadító. És ennek következménye, hogy addig ők nem is alapíthatnak országot.

És van még egy gondolat, amit feltétlenül el kell mondanom. Ebben a levélben a következő szerepel: „És ez nékik az én szövetségem”. Tehát a Szabadító, a Messiás megérkezése az „én szövetségem” – mondják Isten nevében, ami nyilvánvalóan Jahve, ugyanis Isten az emberekkel kötött egy sokkal régebbi szövetséget, mintegy 4000 évvel Saul (Pál) előtt, ez pedig abban a „Paralel Bibliában” szereplő Szövetség, amelyet mi „Magyar Bibliának” tekintünk. Ez bizonyíthatóan az Isteni Iránymutatást adja az embernek – a Lélek Fényén keresztül – a Föld anyagi részének alakításához és uralásához.

Mint ahogyan a tények bizonyítják, a Református egyház is osztja a Katolikus egyház felfogását, hiszen ifj. Hegedűs Lórántnak megtiltották, hogy a május 4-i rendezvény szervezője legyen.

Amint a rendezvény szervezését átvevő ifj. Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő asszony közleményében szerepel, a Neturei Karta (ez a „Várost – Jeruzsálemet – őrzők mozgalma”) anticionista zsidó szervezet támogatja a bolsevizmus és a cionizmus áldozataira emlékező rendezvényt.

Itt meg kell állnom egy pillanatra, ugyanis nem értek ezzel a címmel egyet.

Tudom, erre is azt mondják sokan, hogy „persze, a Halász mindenkivel és mindennel szemben áll”. Nem állok szemben, csak fel szeretném hívni mindenki szíves figyelmét arra, hogy most márnemcsak a bolsevizmus és cionizmus áldozataira kell emlékeznünk, hanem a kapitalizmus áldozataira is, vagyis minden diktatúra minden áldozatára.

Emlékeznünk kell azokra a gazdákra is, akik 2004 és 2006 között öngyilkosok lettek, mert az EU-ba lépésünk után olyan helyzetben kerültek, hogy nem tudtak megélni.

Emlékeznünk kell azokra az áldozatokra is, akik a Hajdubét miatt váltak öngyilkosokká.

És emlékeznünk kell azokra az áldozatokra is, akik a földigiliszta-bizniszbe buktak bele és öngyilkosok lettek.

És napjaink áldozataira is emlékeznünk kell, aki a kapitalizmusnak az egyik tartópillére, a bankrendszernek a kárvallottjai, a hitelkárosultak.

Visszatérve a Város őrzőire, véleményem az, hogy „tartok a görögöktől – értsd: zsidóktól – akkor is, ha ajándékot hoznak.” Ezt a véleményemet a Neturei Karta hitvallása támasztja alá. Röviden:

Neturei Karta (“A város – Jeruzsálem – őrei”) „a zsidóknak tilos saját államot alapítani amessiás eljövetele előtt. Ez a zsidó mozgalom úgy értelmezhető, hogy egyes zsidók kényelmesebbnek találják továbbra is a nemzsidókon való élősködést, mint egy saját állam alapítását. „… mint zsidók nem politizálunk (a zsidó törvényeknek megfelelően, vagyis a zsidók hűséges állampolgárai kell, hogy legyenek annak az országnak ahol élnek),”

Nem jött el a messiás – vízválasztó egyrészről a zsidó vallás minden irányzata és a zsidókeresztény vallás, másrészről a kereszténység között.

2. A jelenlegi hatalom kapcsolatát a zsidósághoz és a zsidókereszténységhez

Orbán Viktor részt vesz a Cionista Világtalálkozón, ugyanakkor a zsidókeresztény jáki templom felújítási ünnepségén imára és munkára szólította fel híveit, idézve a Szent Benedek rendi szerzetesek jelmondatát.

(Orbán: vissza kell találni az imádság és a munka hagyományához – 2013. április 28. –http://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=302831lang=huncontnews=1append=1print=1)

A kérdés az, hogy Istenhez, vagy Jahvéhoz szóló imára buzdított.

Kelt Szegeden, 2013. Ígéret havának 1. napján.

Árpád sarja, Halász József

Nemzeti InternetFigyelő

About these ads

div { margin-top: 1em; }
]]>

Article source: http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/05/01/a-zsido-neven-nevezve-cionista-vilagkongresszus/

A Zsidó (nevén nevezve: Cionista) Világkongresszus

május 1st, 2013

the-zionist-new-world-orderAz idei Zsidó (Cionista) Világkongresszussal új korszak kezdődött a Cionista Világbirodalom építésében. A helyszín megválasztásával kijelölik Új-Izrael központjaként Magyarországot, Budapestet Judapestté téve.

Ha nem vagyunk éberek, ha nem éled fel bennünk az önvédelmi ösztön, akkor az 1897-ben Bázelben indult folyamat 2013-ban Budapesten sikeresen befejeződik. Nézzük át ezt a folyamatot és egészítsük ki a mostani Cionista Világtalálkozóval!

I. Zsidó birodalom építése a XIX-XXI. évszázadban

1. 1897-ben gyűlt össze az I. Cionista Világkongresszus Bázelben, és megalakult a Cionista Világszervezet. Herzl így írt naplójában: “Bázelben megalapítottam a zsidók országát, s ha most még nevet is ezen valaki, várjatok 5 vagy legfeljebb 50 évig és meglátjátok”.

1917. november 2-án Lord Balfour, angol külügyminiszter Rotschildhoz írt levelében megígérte a zsidó nemzeti otthon felépítését Erec Jiszraelben. (…) Herzl jóslata “szinte időre” beteljesedett.1947-ben, tehát pontosan 50 évvel a napló bejegyzése után – osztották fel a brit Palesztinmandátumot egy zsidó és egy arab államra. “A késedelemért azonban igen súlyos árat fizetett a zsidó nép.” (idézet a Cionista.hu-ról)

1975. november 10-én az ENSZ 72 szavazattal 35 ellenében (32 hiányzással) elfogadta, a 3379-es határozatot, melynek értelmében “A cionizmus a rasszizmus és a faji megkülönböztetésegyik formája”. 1991. december 16-án 111:25 arányban (13 hiányzással) visszavonták ezt a határozatot.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Cionizmus

2. A birodalomépítés kezdete

„Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyer könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbben a lehetőségek.

….

Törekedjetek, hogy mindent, amit ott még keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyétek.”

(Russischen Invaliden – 1910. december 30. 285. szám)

3. Az önazonosságtudat megőrzésének eszköze a holokauszt miatti gyűlölet

A „Nemzetiség legyen-e a zsidóság” c. írás (2005. november 8. – http://www.nol.hu/cikk/383353/) azt bizonyítja, hogy a ma élő zsidóság érdekképviselői az önazonosságtudat megőrzése eszközének változatlanul a holokauszt miatti gyűlöletet tartják, vagyis a kereszténységgel fennálló érdekkülönbség változatlanul fennáll.

Idézet a cikkből:

Ismeretes, hogy a közelmúltban magánszemélyek a zsidóság nemzeti kisebbséggé nyilvánítását kezdeményezték. A Mazsihisz határozottan ellenzi a tervet, a Közép-kelet-európai Rabbik Tanácsa viszont sokkal inkább megengedő az ügyben.

Az állásfoglalás készítői ugyanakkor fenntartásaiknak is hangot adnak, hiszen a kisebbségi bejegyzés kezdeményezői a “nem vallásosságban” határozzák meg identitásukat.

A zsidó identitás meghatározó eleme nem a vallás és nem a kulturális kötődés, hanem az üldöztetés, a holokauszt emléke. 

4. Nem fogadták el az államalkotó nemzet státuszt

A „Nem gyűlt össze az ezer támogató aláírás a zsidó nemzeti kisebbség elismeréséhez” c. írás (a cikket a http://mti.hu/cikk/146388/ címről töltöttem le, de ma már elérhetetlen) pedig annak tanúságtétele, hogy nem fogadják el önmagukat államalkotó nemzetnek, vagyis önmagukat rekesztették ki az egyetemes magyarságból.

Idézet a cikkből:

„A nemzeti kisebbségek sorába való felvételtől, majd a nemzetiségi alapon működő szervezetek kiépítésétől nyilatkozataik szerint azt várták, hogy megelőzhető legyen a zsidóság hagyományának, kultúrájának és nyelvének elvesztése.

A Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségért Egyesület június elsejéig mintegy 500 aláírást tudott összegyűjteni. Kezdeményezésüket június 3-án folytatták, mert azt a parlamenti választások miatt meg kellett szakítanunk. A hiányzó 500 aláírást július 1-jéig kellett volna összegyűjteni.”

5. A zsidó világbirodalom megteremtésének bejelentése

„… manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmat építeni… Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek példa nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát.” – („Simon Peresz és a mélymagyarok” – 2007. november 9. – http://hvg.hu/velemeny/20071109_peresz_izrael)

6. Az állampolgársági törvény módosításával megkapták a lehetőséget akaratuk megvalósítására

„A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke (Feldmájer Péter) szerint a kettős állampolgárságról hozott országgyűlési döntés történelmi jóvátételt jelent a holokauszt túlélőinek, illetve leszármazottaiknak.” – („A kettős állampolgárság történelmi jóvátétel a holokauszt túlélőinek” – 2010-05-27. – http://www.mazsihisz.hu/2010/05/27/a-kettos-allampolgarsag-tortenelmi-jovatetel-a-holokauszt-tuleloinek-3114.html)

7. Országalapító (Szent Korona Értékend szerint: államalapító) nemzetnek tartják magukat

„mi mind az orvostudományban, mind az iparban, mind a művészetben igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni”, ezért „elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk” – Megnyílt a 14. Zsidó Nyári Fesztivál – 2011. 08. 29. – http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/08/29/13/Megnyilt_a_14_Zsido_Nyari_Fesztival.aspx)

Úgy érzem, a fentiek alapján jogos a felháborodásom, aminek nyílt levélben (http://nemzetiegyseg.com/110929.doc) adtam hangot.

Részlet a levélből:

„Tisztelt Zoltai Gusztáv úr!

Ön a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján a következőket mondta: „mi mind az orvostudományban, mind az iparban, mind a művészetben igyekszünk, és azt hiszem, hogy nem kis sikerrel, helytállni”, ezért „elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk”.

Ez a kijelentése súlyos, lényeges ismeretek hiányában tett sértés az egyetemes magyarságra nézve, ugyanis a zsidóság és a magyarság értékrendjében ellentétes nemzet, ezért a magyar nemzet, amíg Magyarországot többségében magyarok lakják, nem fogadhatja el, hogy országalapítónak olyan nemzet vallja magát, amely több évezredes hagyományunkkal ellentétes értékrend uralmát akarja ránk kényszeríteni.”

8. A Cionista Világbirodalom központjának kijelölése a 2013-as Cionista Világtalálkozón

A Zsidó Világkongresszus (World Jewish Congress – WJC) 2013. május 5-7 között Budapesten tartja 14. plenáris ülését. A kongresszuson megvitatják a zsidóságot globálisan érintő témákat, a neonáci pártok előretörésének egyre aggasztóbb ügyét és a közel-keleti helyzetet.

A Zsidó Világkongresszus elnöke, Ronald S. Lauder elmondta: „A plenáris ülés jó lehetőség lesz arra, hogy a világ zsidósága közösen hallassa a hangját és ügyeket vitasson meg. Találkozzunk Budapesten, amelynek nagyszerű zsidó történelme és élő közössége van.”

Feldmájer Péter, a MAZSIHISZ elnöke elmondta: „Az, hogy a Zsidó Világkongresszus a plenáris ülését Budapesten tartja, egyben azt szimbolizálja, hogy szolidaritást vállalnak a magyarországi zsidó közösséggel, amelynek az utóbbi években egyre erősödő antiszemitizmussal kellett szembenéznie.”

(A magyar miniszterelnök beszédet mond a Zsidó Világkongresszus budapesti ülésének megnyitóján – 2013-04-23 – http://www.mazsihisz.hu/2013/04/23/a-magyar-miniszterelnok-beszedet-mond-a-zsido-vilagkongresszus-budapesti-ulesenek-megnyitojan-6087.html

II.

Ez a hír további két gondolatot indít el:

1. Zsidókereszténység kapcsolatát a zsidósághoz

Az a tény, hogy Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek felszólal a Cionista Világtalálkozón, érzékelteti a zsidókeresztény vallás hivatalos álláspontját: nem szándékozik (legalább is egyelőre) megtisztítani a zsidó vallással szennyezett kereszténységet. Továbbra sem hajlandó végrehajtani a II. Vatikáni zsinat „Dei Verbum” és „Nostra Etate” című határozatait, vagyis továbbra is fenntartja, hogy Ábrahám az Isteni kinyilatkozások egyetlen közvetítője, és a „pogány” (goj) vallásokat nem fogadja el az Isteni Iránymutatás képviselőinek.

Még mindig nem történt meg Saulus álláspontjának kitörlése az Új Testamentumból, amely így szól:

„Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának; Ne kevélykedjél az ágak ellenében: ha pedig kevélykedel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged.

Azt mondod azért: Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj; Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.

Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt a kik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol. Sőt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét beolthatja őket.

Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájokba.

Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen.

És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.”

(Szent Pál Rómabelieknek írt levél (Károli Gáspár fordítása) 11:17-27)

Két dolgot kell kiemelni:

Egyik az, ami miatt II. János Brazíliában azt mondta, hogy vegyük tudomásul, hogy mi „Istennek fogadott gyermekei vagyunk”, ez pedig azért van, mert mi a vad olajfa levágott ágai vagyunk, amelyet beoltottak a szent olajfába, és így tudunk üdvözülni.

A másik lényeges gondolat ebben az idézetben pedig az, hogy nem fogadja el – ezek szerint – Pál sem azt, hogy Jézus volt a messiás. Ugyanis azt mondja, hogy majd ezután jön el „Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat”. Tehát ezután jön el a szabadító.

Ez egy nagyon fontos gondolat, ami alapvető különbség a zsidóság bármelyik megfogalmazása, akár a cionizmus, akár pedig a „Város őrzői” vonatkozásában. Ugyanis ők azt mondják, hogymég ezután jön el a szabadító. És ennek következménye, hogy addig ők nem is alapíthatnak országot.

És van még egy gondolat, amit feltétlenül el kell mondanom. Ebben a levélben a következő szerepel: „És ez nékik az én szövetségem”. Tehát a Szabadító, a Messiás megérkezése az „én szövetségem” – mondják Isten nevében, ami nyilvánvalóan Jahve, ugyanis Isten az emberekkel kötött egy sokkal régebbi szövetséget, mintegy 4000 évvel Saul (Pál) előtt, ez pedig abban a „Paralel Bibliában” szereplő Szövetség, amelyet mi „Magyar Bibliának” tekintünk. Ez bizonyíthatóan az Isteni Iránymutatást adja az embernek – a Lélek Fényén keresztül – a Föld anyagi részének alakításához és uralásához.

Mint ahogyan a tények bizonyítják, a Református egyház is osztja a Katolikus egyház felfogását, hiszen ifj. Hegedűs Lórántnak megtiltották, hogy a május 4-i rendezvény szervezője legyen.

Amint a rendezvény szervezését átvevő ifj. Hegedűs Lórántné országgyűlési képviselő asszony közleményében szerepel, a Neturei Karta (ez a „Várost – Jeruzsálemet – őrzők mozgalma”) anticionista zsidó szervezet támogatja a bolsevizmus és a cionizmus áldozataira emlékező rendezvényt.

Itt meg kell állnom egy pillanatra, ugyanis nem értek ezzel a címmel egyet.

Tudom, erre is azt mondják sokan, hogy „persze, a Halász mindenkivel és mindennel szemben áll”. Nem állok szemben, csak fel szeretném hívni mindenki szíves figyelmét arra, hogy most márnemcsak a bolsevizmus és cionizmus áldozataira kell emlékeznünk, hanem a kapitalizmus áldozataira is, vagyis minden diktatúra minden áldozatára.

Emlékeznünk kell azokra a gazdákra is, akik 2004 és 2006 között öngyilkosok lettek, mert az EU-ba lépésünk után olyan helyzetben kerültek, hogy nem tudtak megélni.

Emlékeznünk kell azokra az áldozatokra is, akik a Hajdubét miatt váltak öngyilkosokká.

És emlékeznünk kell azokra az áldozatokra is, akik a földigiliszta-bizniszbe buktak bele és öngyilkosok lettek.

És napjaink áldozataira is emlékeznünk kell, aki a kapitalizmusnak az egyik tartópillére, a bankrendszernek a kárvallottjai, a hitelkárosultak.

Visszatérve a Város őrzőire, véleményem az, hogy „tartok a görögöktől – értsd: zsidóktól – akkor is, ha ajándékot hoznak.” Ezt a véleményemet a Neturei Karta hitvallása támasztja alá. Röviden:

Neturei Karta (“A város – Jeruzsálem – őrei”) „a zsidóknak tilos saját államot alapítani amessiás eljövetele előtt. Ez a zsidó mozgalom úgy értelmezhető, hogy egyes zsidók kényelmesebbnek találják továbbra is a nemzsidókon való élősködést, mint egy saját állam alapítását. „… mint zsidók nem politizálunk (a zsidó törvényeknek megfelelően, vagyis a zsidók hűséges állampolgárai kell, hogy legyenek annak az országnak ahol élnek),”

Nem jött el a messiás – vízválasztó egyrészről a zsidó vallás minden irányzata és a zsidókeresztény vallás, másrészről a kereszténység között.

2. A jelenlegi hatalom kapcsolatát a zsidósághoz és a zsidókereszténységhez

Orbán Viktor részt vesz a Cionista Világtalálkozón, ugyanakkor a zsidókeresztény jáki templom felújítási ünnepségén imára és munkára szólította fel híveit, idézve a Szent Benedek rendi szerzetesek jelmondatát.

(Orbán: vissza kell találni az imádság és a munka hagyományához – 2013. április 28. –http://mti.hu/Pages/News.aspx?newsid=302831lang=huncontnews=1append=1print=1)

A kérdés az, hogy Istenhez, vagy Jahvéhoz szóló imára buzdított.

Kelt Szegeden, 2013. Ígéret havának 1. napján.

Árpád sarja, Halász József

Nemzeti InternetFigyelő

About these ads

div { margin-top: 1em; }
]]>

Article source: http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/05/01/a-zsido-neven-nevezve-cionista-vilagkongresszus/

Kit is támogat valójában az, aki a Palesztin nemzet létrehozásáért harcol?

május 1st, 2013

PalesztinaAzért ezt nem árt tudni!

Magát a Palesztina szót érdemes közelebbről szemügyre vennünk.

Ezt a nevet a hódító rómaiak adták Erec Jiszráélnek (azért, hogy Izrael nevét letöröljék még a térképről is – NIF szerk. megj.).

A Palesztina országnevet 135-ben találták ki (a A Bar Kohba-lázadás római leverése után – NIF szerk. megj.). A Júdeáért felelős római prokurátor történészeihez fordult, hogy megtudakolja, ki volt a zsidók legelkeseredettebb ellensége a történelem során, és amikor azt a választ kapta, hogy a filiszteusok, elrendelte, hogy Izrael Földjét nevezzék a továbbiakban Philistiának. Ez a név torzult később Palesztinává…

A filiszteus egyébként héber szó, betolakodókat jelent, így enyhén szólva mulattató, hogy a földre igényt támasztó arab „népnek” héber neve van, és egy olyan népről kapta, amihez soha köze nem volt, nem is lehetett, hiszen sok-sok évszázad választja el őket egymástól (nem beszélve arról, hogy maguk a filiszteusok sem voltak egy nép, hanem elsősorban égei-tengeri és délkelet-európai, szedett-vedett horda, amely két és fél ezer éve kipusztult, ugyanúgy, ahogyan Erec Jiszráél többi őslakosa, a kánaániták, a jebusziták, a föníciaiak).

 Az úgynevezett palesztin nép bálványa, Jasszer Arafat egyiptomi volt. A palesztinok mint olyan kitalált nép, olyan nép, amelynek nincs nyelve, kultúrája, civilizációja, népművészete, történelme. Célja is csak egy van: a zsidó állam elpusztítása.

A 636-tól megjelenő araboknak eszük ágában sem volt, hogy külön országot csináljanak Palesztinából, a palesztin nemzet fogalma pedig senkiben fel nem ötlött. Egyszerűen arabok voltak, akik, mint előttük oly sokan, bevándoroltak egy Palesztinának nevezett geopolitikai térségbe.

A Palesztina szónak arab nyelven nincs jelentése.

Talán mondanunk sem kell, hogy a huszadik században felvirágzott régészet, amely tízezerszám talált leleteket a zsidóság több ezer éves itt-tartózkodásával kapcsolatban, soha még egy betűt, adatot nem lelt arra nézvést, hogy a föld valaha is „palesztin” lett volna, nyomát sem találta a palesztin népnek, sem az arab jelenlétnek a hatodik század előtt. Az arab-palesztin történelmet csak 1948 után kezdték kitalálni, és még ez a folyamat is csak a Hatnapos Háború után kapott lendületet. Hogy ebben mekkora cinizmus játszott szerepet, azt jól érzékelteti a Trau című holland lap 1977. március 31-i száma, ebben nyilatkozott ugyanis a kérdésről – igazi szemérmetlen őszinteséggel – Záhir Muhszein, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet végrehajtó bizottságának tagja. Posztunkat zárjuk az ő szavaival:

„A palesztin nép nem létezik. A palesztin állam megalakítása számunkra csak eszköz, hogy az arab egység kedvéért fokozzuk Izrael állama ellen a harcunkat. A valóságban ma nincs különbség jordánok, palesztinok, szírek és libanoniak között. Ma csakis politikai és taktikai okokból beszélünk a palesztin nép létezéséről, lévén az arab nemzeti érdekek azt követelik, hogy a cionizmussal szemben mutassuk be egy ’palesztin nép’ létezését.”

2012.08.09

Forrás: apokalipszis – egy korszak lezárul…

Nemzeti InternetFigyelő

About these ads

div { margin-top: 1em; }
]]>

Article source: http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/05/01/kit-is-tamogat-valojaban-az-aki-a-palesztin-nemzet-letrehozasaert-harcol/

Kit is támogat valójában az, aki a Palesztin nemzet létrehozásáért harcol?

május 1st, 2013

PalesztinaAzért ezt nem árt tudni!

Magát a Palesztina szót érdemes közelebbről szemügyre vennünk.

Ezt a nevet a hódító rómaiak adták Erec Jiszráélnek (azért, hogy Izrael nevét letöröljék még a térképről is – NIF szerk. megj.).

A Palesztina országnevet 135-ben találták ki (a A Bar Kohba-lázadás római leverése után – NIF szerk. megj.). A Júdeáért felelős római prokurátor történészeihez fordult, hogy megtudakolja, ki volt a zsidók legelkeseredettebb ellensége a történelem során, és amikor azt a választ kapta, hogy a filiszteusok, elrendelte, hogy Izrael Földjét nevezzék a továbbiakban Philistiának. Ez a név torzult később Palesztinává…

A filiszteus egyébként héber szó, betolakodókat jelent, így enyhén szólva mulattató, hogy a földre igényt támasztó arab „népnek” héber neve van, és egy olyan népről kapta, amihez soha köze nem volt, nem is lehetett, hiszen sok-sok évszázad választja el őket egymástól (nem beszélve arról, hogy maguk a filiszteusok sem voltak egy nép, hanem elsősorban égei-tengeri és délkelet-európai, szedett-vedett horda, amely két és fél ezer éve kipusztult, ugyanúgy, ahogyan Erec Jiszráél többi őslakosa, a kánaániták, a jebusziták, a föníciaiak).

 Az úgynevezett palesztin nép bálványa, Jasszer Arafat egyiptomi volt. A palesztinok mint olyan kitalált nép, olyan nép, amelynek nincs nyelve, kultúrája, civilizációja, népművészete, történelme. Célja is csak egy van: a zsidó állam elpusztítása.

A 636-tól megjelenő araboknak eszük ágában sem volt, hogy külön országot csináljanak Palesztinából, a palesztin nemzet fogalma pedig senkiben fel nem ötlött. Egyszerűen arabok voltak, akik, mint előttük oly sokan, bevándoroltak egy Palesztinának nevezett geopolitikai térségbe.

A Palesztina szónak arab nyelven nincs jelentése.

Talán mondanunk sem kell, hogy a huszadik században felvirágzott régészet, amely tízezerszám talált leleteket a zsidóság több ezer éves itt-tartózkodásával kapcsolatban, soha még egy betűt, adatot nem lelt arra nézvést, hogy a föld valaha is „palesztin” lett volna, nyomát sem találta a palesztin népnek, sem az arab jelenlétnek a hatodik század előtt. Az arab-palesztin történelmet csak 1948 után kezdték kitalálni, és még ez a folyamat is csak a Hatnapos Háború után kapott lendületet. Hogy ebben mekkora cinizmus játszott szerepet, azt jól érzékelteti a Trau című holland lap 1977. március 31-i száma, ebben nyilatkozott ugyanis a kérdésről – igazi szemérmetlen őszinteséggel – Záhir Muhszein, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet végrehajtó bizottságának tagja. Posztunkat zárjuk az ő szavaival:

„A palesztin nép nem létezik. A palesztin állam megalakítása számunkra csak eszköz, hogy az arab egység kedvéért fokozzuk Izrael állama ellen a harcunkat. A valóságban ma nincs különbség jordánok, palesztinok, szírek és libanoniak között. Ma csakis politikai és taktikai okokból beszélünk a palesztin nép létezéséről, lévén az arab nemzeti érdekek azt követelik, hogy a cionizmussal szemben mutassuk be egy ’palesztin nép’ létezését.”

2012.08.09

Forrás: apokalipszis – egy korszak lezárul…

Nemzeti InternetFigyelő

About these ads

div { margin-top: 1em; }
]]>

Article source: http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/05/01/kit-is-tamogat-valojaban-az-aki-a-palesztin-nemzet-letrehozasaert-harcol/

Kis történelem óra Lázár János államtitkár úrnak, az 1944-es deportálásokról. – A MJB nyílt levele

május 1st, 2013

DeportálásMAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

NYÍLT LEVÉL

LÁZÁR JÁNOS ÁLLAMTITKÁR ÚRNAK

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL VEZETŐJÉNEK

BUDAPEST

TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR!

     Szíves figyelmébe ajánlom, egy minapi interjújában elhangzott, legújabb kori történelmünk hiányos ismeretére utaló megjegyzését érintő észrevételünket, mivel Ön pejoratív szövegkörnyezetben marasztalta el a magyar államot, mert nem volt képes  megvédeni állampolgárait a  Németországba történő deportálástól. Sajnálatos tény, hogy nem először és nem utoljára fordult elő 1944-ben, hogy a hazánkat megtámadó vagy megszálló idegen hatalmak (török, osztrák, orosz, német, szovjet) magyar állampolgárokat hurcoltak el és a regnáló hatalomnak nem volt lehetősége megakadályozni (meggátolni) ezeket az akciókat.

       Csupán az 1944-es deportálás eseményére szorítkozva, – megállapítható -, hogy Horthy (és/vagy a kormány) nem léphetett fel Hitler ellen, mert nem állt rendelkezésére olyan fegyveres erő, amely sikerrel szerepelt volna a megszállókkal szemben. Horthy volt viszont Európa egyetlen olyan államfője, aki nem egyszer nemet mondott Hitler kérésére vagy követelésére, megtiltotta a német csapatok átvonulását magyar területen Lengyelország felé, majd lengyel menekültek tízezreit fogadta (köztük kb. 16 ezer lengyel zsidót is) és biztosította számukra a letelepedésüket, ellátásukat vagy más országokba való távozásukat. Ha azt vesszük figyelembe, hogy a semleges Svédország például szabad utat adott  a Wehrmachtnak  Norvégia lerohanására, akkor értékelhetjük valójában Horthy  magatartását  és azt a politikai  “húzását”, amellyel  Hitlert az “orránál fogva vezette” a magyarországi  ún. zsidókérdés megoldásában a német megszállás bekövetkeztéig… Read more »

Article source: http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/05/01/kis-tortenelem-ora-lazar-janos-allamtitkar-urnak-az-1944-es-deportalasokrol-a-mjb-nyilt-levele/

Kis történelem óra Lázár János államtitkár úrnak, az 1944-es deportálásokról. – A MJB nyílt levele

május 1st, 2013

DeportálásMAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

NYÍLT LEVÉL

LÁZÁR JÁNOS ÁLLAMTITKÁR ÚRNAK

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL VEZETŐJÉNEK

BUDAPEST

TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR!

     Szíves figyelmébe ajánlom, egy minapi interjújában elhangzott, legújabb kori történelmünk hiányos ismeretére utaló megjegyzését érintő észrevételünket, mivel Ön pejoratív szövegkörnyezetben marasztalta el a magyar államot, mert nem volt képes  megvédeni állampolgárait a  Németországba történő deportálástól. Sajnálatos tény, hogy nem először és nem utoljára fordult elő 1944-ben, hogy a hazánkat megtámadó vagy megszálló idegen hatalmak (török, osztrák, orosz, német, szovjet) magyar állampolgárokat hurcoltak el és a regnáló hatalomnak nem volt lehetősége megakadályozni (meggátolni) ezeket az akciókat.

       Csupán az 1944-es deportálás eseményére szorítkozva, – megállapítható -, hogy Horthy (és/vagy a kormány) nem léphetett fel Hitler ellen, mert nem állt rendelkezésére olyan fegyveres erő, amely sikerrel szerepelt volna a megszállókkal szemben. Horthy volt viszont Európa egyetlen olyan államfője, aki nem egyszer nemet mondott Hitler kérésére vagy követelésére, megtiltotta a német csapatok átvonulását magyar területen Lengyelország felé, majd lengyel menekültek tízezreit fogadta (köztük kb. 16 ezer lengyel zsidót is) és biztosította számukra a letelepedésüket, ellátásukat vagy más országokba való távozásukat. Ha azt vesszük figyelembe, hogy a semleges Svédország például szabad utat adott  a Wehrmachtnak  Norvégia lerohanására, akkor értékelhetjük valójában Horthy  magatartását  és azt a politikai  “húzását”, amellyel  Hitlert az “orránál fogva vezette” a magyarországi  ún. zsidókérdés megoldásában a német megszállás bekövetkeztéig… Read more »

Article source: http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/05/01/kis-tortenelem-ora-lazar-janos-allamtitkar-urnak-az-1944-es-deportalasokrol-a-mjb-nyilt-levele/

A kormányzat fütyül a gazdákra, semmibe veszik őket

május 1st, 2013

Két szemem: szégyen, homlokom:
gyalázat,
S a szívem, oh, jaj, színig fájdalom
Mivé tettétek az én szép hazámat?
Hová süllyedtél, pusztuló fajom?
Fetrengsz a sárban, népek nyomorultja,
Rút becstelenség magad és neved, –
Én mit tegyek már? – Romjaidra hullva
Lehajtom én is árva fejemet.

Laokoon kínja, Trója pusztulása
Mesének oly bús, sorsnak oly magyar:

A sírgödör hát végképp meg van ásva,
A föld, mely ápolt, most már eltakar;
Búm Nessus-ingét nem lehet levetnem,
De kínja vád s a csillagokra száll,
Ha végzetem lett magyarrá születnem:
Magyarnak lennem mért ily csúf halál?

Nemzet, mely máglyát maga gyújt magának,
És sírt, vesztére, önszántából ás,
Hol száműzötté lett a honfibánat
És zsarnok gőggé a honárulás, –
Hol a szabadság őrjöngésbe rothad
S Megváltót s latrot egykép megfeszít,
Hol szívet már csak gyávaság dobogtat, –
Ah, rajtunk már az Isten sem segít!

Pattogva, zúgva ég a magyar erdő,
Az éjszakába rémes hang üvölt,
Lehullt az égből a magyar jövendő,
Millió göröngyre omlik szét a föld ;
De bánatomnak dacra-lázadása –
Mint őrület, mely bennem kavarog –
Fölrebben most is egy-egy szárnycsapásra,
Még nem haltam meg, – élni akarok!

A mindenségbe annyi jaj kiáltson,
Ahány magyar rög innen elszakad;
A tíz körmömmel kelljen bár kiásnom,
Kiásom a földből a holtakat:
Meredjen égnek körül a határon
Tiltó karjuknak végtelen sora,
S az ég boltján fönt lángbetűkkel álljon
Egy égő, elszánt, zordon szó: soha!

Soha, soha egy kis göröngyöt innen
Se vér, se alku, se pokol, se ég –
Akárhogy dúl most szent vetéseinkben
Idegen fajta, hitvány söpredék:
E száz maszlagtól részegült világon
Bennem, hitvallón egy érzés sajog : Magyar
vagyok, a fajomat imádom
És nem leszek más,
inkább meghalok!

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul.
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull:
De ezt a lelket itt hagyom örökbe
S
ez ott víjjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen rablók, – ez az én hazám!

És leszek szégyen és leszek gyalázat
s ott égek majd minden homlokon
S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat
A jó Istentől visszazokogom;
És megfúvom majd hitem harsonáit,
Hogy tesz még Isten gyönyörű csodát
itt:
Bölcsővé lesz még minden ravatal, –
Havas Kárpáttól kélő Adriáig

Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!

Article source: http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/05/01/a-kormanyzat-futyul-a-gazdakra-semmibe-veszik-oket/

Zsidó Világkongresszus – Új időszámítás kezdődik hazánkban és nemzetünk történelmében

május 1st, 2013

Az, hogy a Zsidó Világkongresszus hazánkban ülésezik mindenképpen jelzésértékű, sőt több is annál. Vona Gábor a Jobbik elnöke Facebook bejegyzésében rendkívül intelligens módon hívta fel a magyarságot ellenállásra. Szombaton egy új időszámítás kezdődik Hazánkban, amennyiben a szabad véleménynyilvánítók és tiltakozók összejövetelét szétveretik a kézivezérelt „rendőrséggel”. Új időszámítás, mert immáron teljesen nyíltan lépnek majd fel az állami terror eszközeivel a másképpen gondolkodókkal, a véleményüket szabadon kifejezőkkel szemben.

Amennyiben így lesz – hiszen a regnáló rezsim provokálja saját nemzetét -, át kell értékelni mindent, amit eddig is tudtunk és kimondtunk, de át kell gondolniuk az eddig szemellenzős, ugyanakkor jóérzésű szavazóknak is mindazt, amit ezidáig hittek vagy éppen gondoltak az Orbán-kormányról.

Itt nem arról van szó – és ez a gondolatsor most szóljon nekik -, hogy bárki, aki magyarnak és nemzetéért aggódónak tartja magát, visszakívánja a 2010-et megelőző nyolc év bűnöseinek rendszerét – dehogy. Hanem arról, hogy gyerekeinknek, unokáinknak lesz e hazájuk, nemzetük.

A legnaivabb gondolat Orbán és követői részéről azt feltételezni, hogy ezzel a politikával nemzetünk megmenthető a megszállás alól. Nem menthető meg. A cionisták nem egyeznek ki senkivel, de bárkit felhasználnak céljaik érdekében, s ha a politikai rafináltság és a pénzhatalmi eszközök módszerei már nem vezetnek eredményre, akkor a nyílt terror és erőszak eszközeivel érik el céljaikat. Elérik, mert Izrael az egyetlen ország a világban, amely fütyül az ENSZ biztonsági határozataira, ha érdekei úgy kívánják, a megszállt palesztin területeken népirtást végez a lakosság megfélemlítése céljából, gettósítja a palesztinokat, ha úgy gondolja más országok légterét megsértve, támadást intéz számára kreált veszélyt jelentő objektumok, vagy éppen csoportok ellen, mint legutóbb éppen Szíriában tette és gyilkol.

Magyarországon, szombaton bekövetkezhet annak a bizonyosságnak a beismerése, melyet évek óta hangoztatnak a nemzetüket féltő és azért aggódó csoportok. És itt nem csupán a Jobbikra kell gondolni, hiszen a Jobbik mellett számos olyan szerveződés működik hazánkban, mely jól látja az cionista erők térhódításának következményeit. Viszont a Jobbik egy olyan lehetőség, mely szervezett formában mozgathat meg tömegeket, ami bizony a legnagyobb veszély a gyarmatosítók szemében. Ezért neonáci-fasiszta-rasszista-szélsőjobboldali ez a parlamenti párt és nem másért. A Jobbik egy nemzeti mozgalom, ami azért lett párttá, mert az érvényes választási szabályok értelmében másként nem jelenhetett volna meg a Nemzet Templomában. Viszont megjelent, és nyíltan gáncsolja a cionisták magyarországi gyarmatosító folyamatát. Lassítja a tempót és könnyen fellázíthatja az egyébként békés és befogadó magyar nemzetet.

A Jobbik a veszély, és a Fidesz is azért lett kikiáltva annak (lásd: EU), mert vonakodásai miatt közelíthető a Jobbikhoz, összemosható azzal, ami már alapot is adhat a külföldi, cionista beavatkozásra. Az alapvető ok tehát a vonakodás, miszerint a Fidesz nem tette meg az elvárt lépéseket a Jobbik betiltására. (Itt most belemehetnénk bizonyos demokratikus játékszabályok taglalásába, de ilyen szabályok a cionizmus berkeiben nem léteznek.)

A vasárnap kezdődő Zsidó Világkongresszuson Orbánnak be kell majd számolnia ennek miértjéről. Ezt ő is nagyon jól tudja, éppen ezért tiltatott be minden megmozdulást, melyek véleményalkotó szerepűek lehetnek a cionista zsidókkal és nem zsidókkal szemben. Ha szétvereti az ellentüntetőket, azt mondhatja, hogy lám kérem, nálunk elfojtunk minden Önök ellen irányuló megmozdulást, tehát mi mindent megteszünk az Önök biztonsága (és térhódítása, gyarmatosítása) érdekében. Ezzel a hozzáállásával még egy kicsit nyeregben maradhat, mondjuk a következő választásokig, de tovább már nem valószínű.

A már a látszatra sem adó állami terror nyílt megjelenésével egy új időszámítás veszi majd kezdetét Hazánkban. Véget ér a megszállás folyamata, az ország és a nemzet is véglegesen elveszti függetlenségét. Lassan ugyan, de megkezdődik majd a természetes, pusztán a létért folytatódó fizikai ellenállás kora, mely egyéni és csoportos tragédiák sorozatát vetíti elő elnyomott nemzetünk eljövendő történelmében.

Szépe Áron

Nemzeti InternetFigyelő

About these ads

div { margin-top: 1em; }
]]>

Article source: http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/05/01/zsido-vilagkongresszus-uj-idoszamitas-kezdodik-hazankban-es-nemzetunk-tortenelmeben/

Magyar Gárda betiltva, zsidó gárda lehet?!

május 1st, 2013

Két szemem: szégyen, homlokom:
gyalázat,
S a szívem, oh, jaj, színig fájdalom
Mivé tettétek az én szép hazámat?
Hová süllyedtél, pusztuló fajom?
Fetrengsz a sárban, népek nyomorultja,
Rút becstelenség magad és neved, –
Én mit tegyek már? – Romjaidra hullva
Lehajtom én is árva fejemet.

Laokoon kínja, Trója pusztulása
Mesének oly bús, sorsnak oly magyar:

A sírgödör hát végképp meg van ásva,
A föld, mely ápolt, most már eltakar;
Búm Nessus-ingét nem lehet levetnem,
De kínja vád s a csillagokra száll,
Ha végzetem lett magyarrá születnem:
Magyarnak lennem mért ily csúf halál?

Nemzet, mely máglyát maga gyújt magának,
És sírt, vesztére, önszántából ás,
Hol száműzötté lett a honfibánat
És zsarnok gőggé a honárulás, –
Hol a szabadság őrjöngésbe rothad
S Megváltót s latrot egykép megfeszít,
Hol szívet már csak gyávaság dobogtat, –
Ah, rajtunk már az Isten sem segít!

Pattogva, zúgva ég a magyar erdő,
Az éjszakába rémes hang üvölt,
Lehullt az égből a magyar jövendő,
Millió göröngyre omlik szét a föld ;
De bánatomnak dacra-lázadása –
Mint őrület, mely bennem kavarog –
Fölrebben most is egy-egy szárnycsapásra,
Még nem haltam meg, – élni akarok!

A mindenségbe annyi jaj kiáltson,
Ahány magyar rög innen elszakad;
A tíz körmömmel kelljen bár kiásnom,
Kiásom a földből a holtakat:
Meredjen égnek körül a határon
Tiltó karjuknak végtelen sora,
S az ég boltján fönt lángbetűkkel álljon
Egy égő, elszánt, zordon szó: soha!

Soha, soha egy kis göröngyöt innen
Se vér, se alku, se pokol, se ég –
Akárhogy dúl most szent vetéseinkben
Idegen fajta, hitvány söpredék:
E száz maszlagtól részegült világon
Bennem, hitvallón egy érzés sajog : Magyar
vagyok, a fajomat imádom
És nem leszek más,
inkább meghalok!

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni,
Csak magyar földön és csak magyarul.
Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni,
Jobb is, ha szárnyam már most porba hull:
De ezt a lelket itt hagyom örökbe
S
ez ott víjjog majd Kárpát havasán
És belesírom minden ősi rögbe:
El innen rablók, – ez az én hazám!

És leszek szégyen és leszek gyalázat
s ott égek majd minden homlokon
S mint bujdosó gyász, az én szép hazámat
A jó Istentől visszazokogom;
És megfúvom majd hitem harsonáit,
Hogy tesz még Isten gyönyörű csodát
itt:
Bölcsővé lesz még minden ravatal, –
Havas Kárpáttól kélő Adriáig

Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!

Article source: http://internetfigyelo.wordpress.com/2013/05/01/magyar-garda-betiltva-zsido-garda-lehet/