Posts Tagged ‘Gyök’

BeB

március 17th, 2015

Gyökkapcsolat: BaB, BáB, BeB, BéB, BiB, BoB, BöB, BuB, BüB.

Szóbokor gyök szint: Második szint.  Elágazás Be

Jelentése:  Hangutánzó gyök.Hangutánzó szavak elvont gyöke: bebeg, bebez, bebegés

A szó fajtája: ige

Fogalomkőr:  BáB

Gyökpár: BaB-BeB-BéB

Leírás: Apró (kis méretű), ismétlődés, Ismétlődő hangutánzás. Ba-Ba, Be-Be, Bá-Bé. Rokon szavak: heb, hebeg, höb, höbög, rebeg, rebegés, bégetés, bekeg, bekegés. Hasonló ismétlődések a gyerek szájjából: ba-ba, be-be, pa-pa.

Kialakulása: Be BeB BeBeg

Eredet: 

Források:

Czuczor-Fogarasi: BeB elvont hangutánzó gyök, mely az akadozó nyelv hangját fejezi ki. Származékai: bebeg, bebegés. Rokona heb, hebeg vagy höb, höbög. Ugyanezen gyök vastaghangulag s ugyanazon értelemben megvan a hellen babazw, és a keményebb ajakhangu német babbeln szókban is. V. ö. BABA.

Article source: http://wiki.kromek.hu/?p=375

BáB

március 17th, 2015

Gyökkapcsolat: BaB, BáB, BeB, BéB, BiB, BoB, BöB, BuB, BüB.

Szóbokor gyök szint: Második szint.  Elágazás Bá

Jelentése: Magzat segítő. Később csak segítő. Gúnyosan figura.

A szó fajtája: Főnév

Fogalomkőr: BáB

Gyökpár: BaB- BáB

Leírás: Bába, bábaasszony, a magzat világra segítője.  Bábel, az emberiség, bibliai bölcsője. Bábú aki teremtőnek hiszi magát, csak egy eszköz, a világra segítéshez.

 • Újmagyar: Mozgatható figura.
 • Ómagyar: Önállótlan személy, Csak valakinek a Báb-ja.
 • Magyarkor: Egy nő, akkor BáB, ha ki van festve és ezt mutogatja.
 • Ómagyar: Lehet egyszerűen figura.
 • Újmagyar: Faragott figura.
 • Magyarkor: Ideiglenes épület szerkezeti elem.
 • Magyarkor: Gabona kereszt.
 • Ómagyar: Régen, katonai, ma sport béli edző zsák, vagy kitömött ember alak.
 • Ősmagyar: Meghagyott csonka kúp egy kiásott nagyobb gödörben. Ennek magassága alapján számítják ki a kiemelt föld mennyiségét. A kiásott halastó közepén munka közben hagytak egy bábot. A munkavezető a nap végén megméri a báb magasságát, és abból kiszámolja az elvégzett munkát.

Kialakulása: B gyökhang gyökszó BáB 
Eredet: Ősszó: BáB Ősmagyar BáB Ómagyar BáB  BáB Bába Sumér: Baba A születés, jólét, gyógyulás istenasszonyának egyik neve. Változatok: BáBu, B A-úElágazás! Ősmagyar: BÁBA  a mennybolt nagyasszonya, a szivárvány, a déliBáB tündér BáB, BáBel, BáBolna, BáBa, déliBáB, BaBám, szoBáBa,

Elágazások:

 • Ősszó: BáB Sumer: báb BáBa (Baba) dravida: pávey(báb, játékbaba) pávu (gombolyag)
 • Ősszó: BáB ómagyar: báb, bába ősmagyar: BáB, BáBa

Források:

Article source: http://wiki.kromek.hu/?p=366

BaB

március 17th, 2015

Gyökkapcsolat: BaB, BáB, BeB, BéB, BiB, BoB, BöB, BuB, BüB.

Szóbokor gyök szint: Második szint.  Elágazás Ba.

Jelentése:  

 • Sumér: Pusztagyöke a mezopotámiai  Babilónia szónak.
 • Előmagyar: Hasonló gyökhangú szókkal rokon búb, buba, bób, bóbita, bombék, bimbó, boborcsó, bibircsó, babug, aprót, kicsit, a növekedés kezdetet jelentő szavaknak.
 • Középmagyar: Elvont gyöke a babrál, babráz, babirkál szavaknak.
 • Újmagyar: bab a hüvelyes növény.

A szó fajtája: Főnév

Fogalomkőr: Báb

Gyökpár: Bab-Báb

Leírás:  Bab a csírázó, csíráztatható apró mag. Az élet kezdeményének a jelképe.

Kialakulása: B gyökhang Ba elavult gyökszó Bab a fenti leírással.

Eredet: Sumér: ubub (bab) ősmagyar: bab ómagyar: bab újmagyar bab

Források:

 

Article source: http://wiki.kromek.hu/?p=363

BB

március 16th, 2015

B-B

Hangpár gyökhangpár

Szóbokor-hangpár. Első szint.

Magyar kiejtéssel: BéBé, BöBé, BöBö

Gyökszavai: BaB, BáB, BeB, BéB, BiB, BoB, BöB, BuB, BüB.

Megjelenési formái: babilónia, bábel, baba, babona, bébi, biblia, biblio, babó, bibó, bóbe, bobár, bub,

Szóbokor: BáB

Fogalomkőr: A kezdet. Az élet csírája, a “bébi” állapot.

Gyökök jelentése és visszavezetése a szóbokorra

A “B”hang, gyök szavai.

bebizonyít, búbánat, bub zebub baálzebub belzebub, Bubasztisz (tisztaszoba?)

Article source: http://wiki.kromek.hu/?p=355

KuR

március 10th, 2015

Gyökkapcsolat: KaR, KáR, KeR, KéR, KiR, KoR, KöR, KuR, KúR, KüR, KűR

Szóbokor gyök szint: Második szint.

Jelentése: (Czuczor-Fogarasi) A kör gyöknek vastaghangu módosítása, jelent görbét, köröst, tekervényest, a kurhéja, kurkál, kurittol, kurkász, kuruglya szókban.

A szó fajtája: ige

Fogalomkőr: Kör

Gyökpár: nincs

Leírás

 • Hangutánzó: kurja, kurjant, kurjog, kurjogat, kurhol, kurran, kurrog, kurutty, kuruttyol, kurittyol, kurukuru.
 • Kur (ige), a kurva, kurafi (főnév,) cselekvést kifejező gyökszava.
 • Kőrbe futkosás: kurittol (cursitat), kurittolás.
 • Kur gur: kurtula, hajósok dorongja, kurtulás, ki a vontató kötelet tovább gurdítja.
 • Kur kór: kuruzsol, kórosol, kuruzslás, kóroslás.
 • Vastaghangon: kurhéja, kurkál, kurittol, kurkász, kuruglya szókban

Kialakulása: 

Eredet: Szöveg

Források:

 

Article source: http://wiki.kromek.hu/?p=326

KüR

március 10th, 2015

Gyökkapcsolat: KaR, KáR, KeR, KéR, KiR, KoR, KöR, KuR, KúR, KüR, KűR

Szóbokor gyök szint: Második szint.

Jelentése: kerek cső

A szó fajtája: nincs

Fogalomkőr: Kör

Gyökpár: nincs

Leírás: 

Elvont gyöke kürt szónak és származékainak.

Kialakulása: 

Eredet: kurla (teker, hengerít) dravida: kurlá (kürt, cső, tekercs) ősmagyar: kürt ómagyar: kürt

Források:

 

Article source: http://wiki.kromek.hu/?p=329

KoR

március 9th, 2015

KoR, KóR

Gyökszó: KoR

Gyökszó: KóR, Pusztagyök.

Gyökkapcsolat: KaR, KáR, KeR, KéR, KiR, KíR, KoR, KóR, KöR, KőR, KuR, KúR, KüR, KűR

Szóbokor gyök szint: Második szint. Elágazás: oR.

Jelentése: A KoR az a Kör amit a nap, a kőrforgásával végez. A nap körforgása alatt múló idő. A KoR előrehaladott idős, a KóR, a kőrfolyamat vége, a folytatás már egy új KöR

A szó fajtája: főnév, időhatározó.

Fogalomkőr: Kör

Gyökalkotó: oR

Gyökpár: KoR-KóR KoR-Kör, KöR-KőR

Leírás

 1. KoR
  • Hangutánzó: korog, korrog, korgat, korogtat, korgatyú, korczog, korhog, kornyikál, korty, kortyog, kortyan, kortyándi.
  • Kőr: korba, korbács, korcz, korczolat, kornyad, korong, korsó, korfonyál, korlát, kormány, koroglya, korona, korittó (kereksajt).
  • Kor, időhatározó: Kiterített időszak. Ős-kor, Ó-kor, stb. Egy időszak. A kerek egész idő, egy része.
  • Időgyök: ekkor (e-kor)akkor (a-kor), gyakori, mikor, valamikor, stb.
 2. KóR
  • Kór. Betegség egy része. Gyöke a korság szónak. Kóros beteg. Aki gornyad, gornyadozik, az kóros. Aki gornyad az görbül. Ha görbül, akkor, kőr.

Kialakulása: 

Eredet: dravida:  kirl, kuru= idő, kör ősmagyar: kor= idő ómagyar: kor= idő, időszak, az idő egy szakasza.

Források:

Czuczor Fogarasi: Jelent kerek alakot, vagy kerek mozgást, melynek alapját a k mint görbeséget, az r pedig mint terjedést jelentő teszi, s az egész oly testek vagy mozgások elnevezésére alkalmaztatott, melyek görbedést, kereket, gömbölyűséget képeznek.

Megjegyzés: k= kerület, r= sugár.

Article source: http://wiki.kromek.hu/?p=318

KiR

március 8th, 2015

Gyökszó Pusztagyök Elvont gyök.

A Király szavunk elvont gyöke.

Gyökkapcsolat: KaR, KáR, KeR, KéR, KiR, KiR, KoR, KóR, KöR, KőR, KuR, KúR, KüR, KűR

Szóbokor gyök szint: Második szint. Elágazás Ki, iR.

Jelentése: Kőr

A szó fajtája: nincs

Fogalomkőr: Kőr

Gyökpár: nincs

Leírás:

 • Ki kir kirabol, kirág, kiragad, kiragaszt, kiragyog, kirajzik, kirajzol, kirak, kirakat, kiráncigál, kirakó, kiráncol, kirándít, kirándul, kirángat, kiránt, kiráz, kirekeszt, kirendel, kireped, kireppen, kirepül, kireszel, kirétegez, kirí, kirikolt, kiriszál, kirívó, kirobog, kirohan, kiront, okirat, kirúg.[1].
 • Király[2].
 • Kirámáz[3]
 • Kirr, kirrant, kirrog[4].

Akit középre állítottak. Az ország közepén álló a király. Kir-áll kör-áll, köz- éppen álló, középen álló, maga a király. A kir gyök amennyiben nem megfelelően „forog”, akkor elvonják, megvonják a tisztségét és valaki más kerül a helyére, középre, akkor megmarad a „ki” kérdőszó, gyökszó. Örömében kirrant, kurrant. A gyök alkotó eleme a „Ki” gyök.

Kialakulása: 

Eredet: 

 • Dravida: kírtti= hírnév, dicsőség. elágazás! Angol: to skirt=körít, körüljár, körülvesz, szegélyez. Hun: hurok=kirta
 • Dravida: kírtti= hírnév, dicsőség Ősmagyar: Kerál Ómagyar: Keral Magyar: Király

Források:

 

[1] A kőrből, kiáramló.

[2] A kőr közepén álló.

[3] Kőrbe vesz

[4] Hangutánzó

Article source: http://wiki.kromek.hu/?p=311

KéR

március 7th, 2015

Elvont gyök: a Kéreg, kéreget, kérd, szavakban.

Gyökkapcsolat: KaR, KáR, KeR, KéR, KiR, KíR, KoR, KóR, KöR, KőR, KuR, KúR, KüR, KűR

Szóbokor gyök szint: Második szint. Elágazás: éR

Jelentése: Kéreg.

A szó fajtája: főnév, ige

Fogalomkőr: Kőr

Gyökpár: Kar-kár, kar-ker, ker–kér

 • Kar: ami átölel.
 • Kár: körbezárt, károgás, veszteség
 • Ker: a kerület
 • Kér: ami körbevesz a kéreg.

Leírás:

Kialakulása, előfordulások: 

 • Kér, kérd, kérdés, kérdez.
 • Kéreg, kérges, kérgesedik.
 • Kérés, kérelem, kérlel; kérvény, kérdőív.
 • Kérődik, kérődzés, kérődzik[1].
 • Kérkedik, kérkedés, kérkedékeny[2].
 • Szekér, szakért, szakértő, sikér,
 • Kér a honfoglaló törzs neve. Kér településnév.

Eredet: dravida: kaiyer (kér markát odanyújtja) ősmagyar: kier (kér) kér ómagyar: kér

Források:

 

[1] A rág, rágódik, fogalomkőrbe tartozó szűkebb értelmű szavak.

[2] Kelleti magát.

 

Article source: http://wiki.kromek.hu/?p=306

KeR

március 3rd, 2015

Gyökszó Pusztagyök Elvont gyök.

A Kert szó és származékainak gyöke.

Gyökkapcsolat: KaR, KáR, KeR, KéR, KiR, KíR, KoR, KóR, KöR, KőR, KuR, KúR, KüR, KűR

Szóbokor gyök. Második szint.

Jelentése: Kerület.

Szófaj: elvont főnév

Fogalomkőr: Kőr

Leírás:

 • Hangutánzó: kerep, kerepel, kereplő, kerreg, kerra, kericzěl.
 • A kerület fogalommal: Kereng, kerget, kerít, kerül, kerdűl, kergeteg, kerek, kert, kertecz (ketrecz), kör, kar.

Kialakulása: Hun: Ker= Birtok, Tibeti: Ra-ma= kerités.
Eredet: Hun: Ker = Birtok Elágazás: Tibeti: ra, ra-ma= kerités ómagyar kert elágazás: Latin, keraticus =szarus, szarusodott bevonat magyar kert kerület.

Források:

A Magyar nyelv (1862) szótára szerint:

 • Általán azon köralaku vonal, melyet valaki kerülve tesz, vagyis bejár.
 • Azon köralaku vonal, mely bizonyos tért körülfog, s annak mintegy határát képezi. Ezen város kerülete egy mérföld. Szélesebb ért. akármily rendetlen görbe vonal, mely valamit kerít.
 • Az országok vagy tartományok felosztásában bizonyos határokkal kijelölt földrész, mennyiben különös hatóság által igazgattatik, saját törvényszéke van, stb. Már régi felosztás szerént Magyarországnak négy kerülete van, ugyanannyi kerületi törvényszékkel. Dunán inneni és túli, Tiszán inneni és túli kerületek.

 

Article source: http://wiki.kromek.hu/?p=282